fbpx

Autoritățile își doresc prevenirea deșeurilor provocate de vehiculele uzate. A fost elaborat un regulament

Susține Ecopresa, distribuie!

Un proiect de regulament va reglementa reutilizarea și reciclarea vehiculelor uzate și pieselor acestora. Ministerul Mediului a înaintat pentru dezbateri publice un proiect care are drept scop prevenirea deșeurilor de pe urma vehiculelor scoase din uz. Regulamentul prevede toți pașii pe care urmează să îi facă persoanele fizice cu un automobil uzat, dar și măsurile care trebuie întreprinse pentru a preveni acumularea de deșeuri.

În nota informativă a documentului se menționează că deoarece etapa scoaterii din uz al unui automobil încadrează multe alte deșeuri din sectoare industriale: cel al petrolului, oţelului, aluminiului, chimicale, fibre sintetice, sticlă şi electronica, acesta prezintă o sursă semnificativă de impact ecologic.

Măsurile de prevenire formării deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz se numără printre puţinele ramuri ale strategiei gestionării deșeurilor, care a evoluat în extinderea responsabilităţii producătorului încă din stadiul de proiectare şi până la scoaterea din uz ale acestora”, se spune în document.

Conform datelor colectate de Agenția de Mediu în perioada 2004-2018, numărul de autovehicule a crescut de la 396 305 unități la 872 172 ceea ce înseamnă o creștere de 2,2 ori în raport cu anul 2004.

Pentru autoturisme, începând cu anul 2014, se observă o creștere continua a ponderii de autovehicule cu vârsta mai mare de 10 ani. Astfel, dacă în 2014, din totalul de autoturisme – 68,5% aveau o vechime de peste 10 ani, atunci în anul 2018 cota lor a crescut până la 79,7%.

Ținând cont de lecțiile oferite de traiectoria de dezvoltare a țării din ultimele două decenii, în Strategia „Moldova 2030” este propusă o viziune de încurajare a industriilor și afacerilor să adopte o producere eficientă din punct de vedere al resurselor și să partajeze responsabilitatea pentru eliminarea deșeurilor și poluanților toxici. Sinergia și participarea tuturor actorilor în acest lanț de producere-consum va salva și conserva resursele naturale și va reduce paguba ecologică cauzată de creșterea economică”, scrie în nota informativă.

În Republica Moldova, problema generării, cât și gestionării vehiculelor uzate, inclusiv componentelor și materialelor acestora este foarte acută, având în vedere aspectele socioeconomice legate de tranziţia la economia de piaţă și ratele de reciclare și valorificare a deșeurilor foarte reduse și în mare parte operate ilegal.

Legislația actuală nu reglementează măsuri pentru colectarea și tratarea tipurilor speciale de deșeuri, cum ar fi deșeurile voluminoase – vehiculele scoase din uz. De asemenea, reglementarea privind prevenirea formării de deșeuri provenite de la vehiculele scoase din uz, se numără printre puţinele ramuri ale strategiei gestionării deșeurilor, care a evoluat în extinderea responsabilităţii producătorului încă din stadiul de proiectare şi până la scoaterea din uz ale acestora.

În caz, dacă legislația nu prevede măsuri clare privind gestionarea, vehiculele scoase din uz pot reprezenta o amenințare pentru mediu și o sursă de cantități enorme de materiale nevalorificate. Deoarece etapa scoaterii din uz al unui automobil încadrează multe alte deșeuri din sectoare industriale: cel al petrolului, oţelului, aluminiului, chimicale, fibre sintetice, sticlă şi electronica, acesta prezintă o sursă semnificativă de impact ecologic. Ca urmare, prin intervenția propusă va fi creat cadrul juridic vaforabil pentru atingerea obiectivelor economiei circulare, încurajând proiectarea ecologică, prevăzând eliminarea substanțelor periculoase care intră în componența vehiculelor și stabilind obiective înalte de reutilizare/reciclare/recuperare în scopul valorificării materialelor conținute în VSU și al păstrării resurselor prețioase în economie”, se menționează în document.

Proiectul regulamentului și nota informativă le puteți vedea aici.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu