fbpx
2 C
Chisinau
joi, februarie 25, 2021
DESPRE AO AJMTEM

A

Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova (AJMTEM) a fost constituită de un grup de ziarişti care reflectau problemele de mediu la începutul anilor 90. Inițial, în 1995, a fost înregistrată Asociaţia Ziariştilor de Mediu şi Turism Ecologic, dar ulterior aceasta a fost redenumită şi reînregistrată la 28 aprilie 1999. AJMTEM este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică, creată de jurnalişti, iar aria de activitate cuprinde întreg teritoriul R. Moldova.

Viziunea AJMTEM:

O societate bine informată, responsabilă și implicată activ în protecția eficientă a mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă.

Misiunea AJMTEM:

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic formează specialiști media în domeniul ecologic și promovează jurnalismul de mediu în Republica Moldova. Asociația construiește și stimulează parteneriate între mass media, comunitatea de mediu și publicul larg pentru un mediu protejat şi o dezvoltare durabilă.

Valorile AJMTEM:

  • Profesionalism – suntem convinşi că protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă pot fi promovate prin cunoaşterea profundă a domeniului, iar la activităţii AJMTEM stau decenii de experiență, competență, credibilitate și codul deontologic al jurnalistului. Punem miză pe consolidarea şi extinderea forțelor comunității de jurnaliști în domeniu.
  • Acces de informaţie și comunicare – considerăm că accesul la informaţie este un drept al tuturor cetăţenilor, facilităm accesul la informație a jurnaliștilor și punem la dispoziția lor o platformă de dialog, ce încurajează, totodată, și oportunitățile de colaborare. Reprezentăm, ne solidarizăm și protejăm interesele jurnaliștilor de mediu în fața autorităților.
  • Implicare activă – participăm la activități ecologice, contribuim la schimbarea atitudinii în favoarea conservării și ocrotirii naturii, dezvoltării durabile, motivând oamenii să acționeze în favoarea mediului. De asemenea, luăm atitudine în problemele de protecție a mediului, a patrimoniului cultural, natural, istoric, dezvoltării durabile. Cooperăm cu organizații care împărtășesc valori similare cu ale noastre.
  • Transparență şi etică – punem un accent pe transparență faţă de donatori şi publicul larg. Credem în puterea exemplului şi în responsabilitatea personală pentru un mediu protejat şi o dezvoltare durabilă. Cooperăm cu organizații care împărtășesc valori similare cu ale noastre.

Printre obiectivele statutare ale AJMTEM sunt:

– informarea corectă şi operativă despre starea mediului înconjurător şi impactul asupra sănătăţii populaţiei;

– sensibilizarea opiniei publice la problemele de mediu;

– organizarea şi susţinerea campaniilor de presă în favoarea protecţiei şi conservării valorilor peisagistice, turistice din patrimoniul natural naţional şi european;

– apărarea şi promovarea drepturilor fundamentale ale omului la un mediu curat şi sănătos; – exprimarea liberă a opiniilor în societate, informarea veridică asupra evenimentelor prin intermediul mass-media.

Priorităţile AJMTEM sunt:
– Informarea şi conştientizarea ecologică;
– Accesul la informaţie şi participarea publicului;
– Dezvoltarea durabilă;
– Parteneriatul cu autorităţile publice şi cu ONG-uri de mediu din republică şi peste hotare;
– Dezvoltarea unui program editorial de mediu;
– Susţinerea şi diversificarea colecţiei NATURA;
– Dezvoltarea turismul rural şi ecologic.

AJMTEM întruneşte jurnalişti de mediu din R. Moldova, care, prin organele de presă pe care le reprezintă, se implică în informarea şi conştientizarea ecologică a populaţiei; iniţiază şi desfăşoară campanii în mas-media pentru salvarea monumentelor naturale, protejarea şi extinderea ariilor protejate și alte subiecte ecologice; susține accesul la informaţie şi participarea publicului; contribuie la consolidarea capacităților jurnaliștilor de mediu din R. Moldova; promovează dezvoltarea turismul rural şi ecologic în R. Moldova; colaborează şi cooperează cu diverse ONG-uri din R. Moldova şi de peste hotare.

Rapoarte

Activităţi AJMTEM

UE-GIZ// AJMTEM va spori informarea despre proiectele de mediu, climă şi energie durabilă în...

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic a lansat proiectul „Responsabilizare prin informare în localitățile codrene”, prin care își propune să informeze...

UE-GIZ// Lansarea proiectului „Responsabilizare prin informare în localităţile codrene”

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic va lansa joi, 20 august, proiectul „Responsabilizare prin informare în localităţile codrene”.

După Covid-19, problemele de mediu trebuie să fie în topul agendei media

Incendii de pădure, ierni fără zăpadă, înghețuri târzii de primăvară şi timpurii de toamnă, secetă hidrologică – sunt doar câteva dintre consecințele...

În jurnalismul de mediu nu există deficit de teme

Aerul, solul și râurile poluate, mirosul neplăcut și problema stațiilor de epurare, gunoiștile neautorizate, sortarea deșeurilor și atitudinea cetățenilor față de problemele ecologice, eficiența...

CREAT DE AJMTEM

RECOMANDĂRI MEDIA

Video AJMTEM