fbpx

Rezervația peisagistică Țîpova – de vânzare și ea?

 Rezervația peisagistică Țîpova – de vânzare și ea?
Susține Ecopresa, distribuie!

În rezervația peisagistică Țîpova, sanctuar de frumusețe naturală și arie protejată de stat, cu vestigii istorice de importanță deosebită se fac încercări de construcție ilegală a unui complex turistic, pe un teritoriu privatizat de asemenea cu încălcarea a cel puțin patru Legi ale RM.

În acest sens, un grup de peste 40 de organizații neguvernamentale din RM au inițiat o acțiune de salvare a patrimoniului național, prin care a transmis o petiție către Ministerul Mediului, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, Centrul Național Anticorupție, Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova, Președinție, Parlament și Guvern.

De asemenea, organizațiile îndeamnă toată populația RM să intervină prin semnarea unei petiții online

Este vorba chiar despre platoul de vedere dinspre satul Horodiște, parte componentă a rezervației Țîpova (aflată în gestiunea autorităților publice locale ale com. Horodiște), care ocupă un teren de 12,29 ha. Această porțiune este, de asemenea, un sit arheologic – Horodiște II-La Cot, înscris în Repertoriul Arheologic Național al Republicii Moldova (codul RAN 6721.2). Este cercetat în ultimii ani în cadrul unui proiect moldo-german, fiind confirmat potențialul cultural deosebit al locației. În spațiul dat au fost descoperite ruinele unei cetăți geto-dacice, precum și urme ale culturii Cucuteni-Tripolie.

Harta sitului arheologic pe teritoriul acesta
Harta sitului arheologic pe teritoriul acesta

Este de menționat că astăzi, Complexul mănăstiresc rupestru muzeal Ţipova, asociat cu vestigiile învecinate de la Horodişte și Saharna, este considerat cel mai mare din Europa şi al doilea din lume, comparabil cu mănăstirile Cappadochiei (Turcia).

Încercarea de a construi complexul din 10 căsuțe a fost observată la sfârșitul lunii martie. Pentru a salva patrimoniul, mai mulți activiști de mediu au făcut diverse reportaje de la fața locului. De asemenea, arheologii au apelat la ajutorul autorităților – au fost aplicate amenzi, iar cercetările continuă.

Drept rezultat al inspectării, s-a constatat deteriorarea stratului de cultură și a unor structuri arheologice prin lucrările de excavare a unor șanțuri (la suprafață fiind scoase fragmente ceramice și de lut ars) în partea de est a sitului Horodiște II-La Cot, fiind întocmit și un proces verbal corespunzător și o prescripție, care a fost transmisă imediat către autoritatea publică locală (a se vedea mai jos). 

După încheierea cercetărilor însă, construcțiile vor putea să continue – oficial, teritoriul este privat. Deși făcea parte din rezervația naturală Țipova, în anul 2020 a fost privatizat prin decizii locale, în contradicție directă cu legislația națională ce menține astfel de terenuri în proprietatea publică și sub regim de protecție strictă.

Începutul de construcție ilegală
Începutul construcției ilegale

Astfel, organizațiile semnatare cer statului să întreprindă următoarele acțiuni:

 • Anularea deciziilor Consiliului Local Horodiște, reîntoarcerea terenului în fondul rezervației și aplicarea sancțiunilor legale corespunzătoare.
 • Restaurarea peisajului afectat de construcții.
 • Publicarea unei hărți oficiale a rezervației pentru evitarea unor astfel de incidente pe viitor.
 • Elaborarea Planurilor de management eficiente pentru Rezervația Țipova și Saharna, să fie partea Planului de lucru ale Ministerului Mediului pentru 2024-2025.
 • Elaborarea mecanismelor și procedurilor care să asigure respectarea legislației și să excludă pe viitor asemenea cazuri în alte arii protejate din Republica Moldova.

Menționăm că ariile naturale protejate se confruntă sistematic cu încercări de a fi excluse terenuri din patrimoniul public și ulterior privatizate. Potrivit societății semnatarilor, legislația în vigoare este vulnerabilă, iar organele abilitate răspund prea nehotărât.

Legile încălcate:

 • Privatizarea Terenului:
 • Deciziile Consiliului Local Horodiște din 9 noiembrie 2020 și 10 decembrie 2020 au delimitat și retras terenul din fondul ariilor protejate de stat, privatizându-l în mod ilegal și ignorând prevederile legale care mențin astfel de terenuri în proprietatea publică și sub regim de protecție strictă.
 • Încălcări Legale Notabile:
 • Articolul 7, alin. (2) din Legea 1538/1998, care stipulează că terenurile din fondul ariilor protejate sunt destinate exclusiv conservării naturii și nu pot fi privatizate sau arendate.
 • Articolul 10 din Legea 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice interzice privatizarea bunurilor din domeniul public.
 • Articolul 13 din aceeași lege subliniază că obiectivele de patrimoniu național nu pot fi privatizate.
 • Articolul 3, alin. (4) din Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional, prin care autorităţile publice trebuie de organizat audieri publice pe marginea subiectului respectiv.
 • Articolul 6 (alin.1) și 19 din Legea 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic prin care Agenția Națională Arheologică trebuie să fie notificată despre oricare lucrări planificate pe situri arheologice, iar administrația publică locală trebuie să asigure paza și protecția patrimoniului arheologic în conlucrare cu Ministerul Culturii. (În baza acestui articol, deja au fost aplicate amenzi pentru inițierea construcției ilegale pe teritoriul dat).
Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Mariana Panea