fbpx

Regulamentul privind arderea deșeurilor, sub lupa experților de mediu. „Actul în sine nu garantează cât de corect vor fi gestionate incineratoarele”

Susține Ecopresa, distribuie!

În ședința de mâine a Guvernului urmează să fie aprobat Regulamentul privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor. Documentul are rolul de a stabili condițiile în care instalațiile de incinerare vor arde deșeurile. Scopul proiectului este de a nu permite poluarea aerului, apei și solului cu substanțele care urmează să fie emise prin procesul de ardere. 

Deși în document sunt stabiliți parametrii și condițiile în baza cărora urmează să-și desfășoare activitatea incineratoarele, activiștii de mediu sunt sceptici că toate aceste norme vor fi respectate. 

„Actul în sine nu garantează cât de corect vor fi operate și gestionate instalațiile de incinerare”

Aurelia Bahnaru, președinta Asociației Obștești „E-Circular”, a menționat pentru ecopresa.md că documentul este, în mare parte, elaborat conform cerințelor și normelor stabilite în Republica Moldova și în corespundere cu directivele europene. „Nu putem să criticăm în sine actul. Era logic să ajungem la această etapă, în contextul în care incinerarea și coincinerarea este reglementată prin Legea privind deșeurile. În ce privește preocupările reprezentanților societății civile, ele nu pot fi depășite doar prin elaborarea sau aprobarea acestui act normativ. Aceasta este foarte important de înțeles, pentru că actul în sine nu garantează cât de corect vor fi operate și gestionate aceste instalații. Noi avem diverse acte normative și nu neapărat sunt respectate. Sunt provocări pe care urmează să le vedem, să le aflăm pe parcursul următorilor ani”, este de părere activista de mediu.

După aprobarea documentului de către executiv, susține Aurelia Bahnaru, este important ca experții de mediu să continue să cerceteze și să analizeze datele despre instalațiile care vor fi create și cum acestea vor activa. „În regulament este un capitol dedicat accesului publicului la informații prin intermediul căruia trebuie să aflăm setul de documente pe care îl depune operatorul, cine va fi, ce activitate vor realiza, cum vor opera deșeurile”, consideră experta.

În opinia ei, este important ca deșeurile reciclabile să nu fie incinerate în cantități prea mari pentru a nu afecta principiul economiei circulare. „Nu toate deșeurile pot fi reciclate, toată lumea cunoaște. Noi avem foarte multe cantități de deșeuri care nu pot fi supuse reciclării. Și atunci, între a incinera aceste deșeuri și între a le depozita încontinuu la gropi de gunoi neconforme, optăm, totuși, pentru o incinerare corespunzătoare, conform celor mai bune tehnici din domeniu. 

Avem Legea privind emisiile care a fost aprobată și adoptată înaintea regulamentului, așa cum am cerut noi (n.r. – societatea civilă de mediu). Legea intră în vigoare din anul 2024 și include norme mult mai stricte pentru operatorii care vor desfășura, inclusiv astfel de activități (incinerare). Cred că suntem pe o undă constructivă privind soluționarea anumitor dificultăți, dar depinde foarte mult cât de bine vor respecta oamenii aceste reguli, cât de conștient și corect se va face acest lucru”, susține Aurelia Bahnaru.

„Acest proces trebuie condiționat cu monitorizarea din partea statului”

Și directorul executiv al Asociației Eco-TIRAS, Ilia Trombițchi, este sceptic în ceea ce privește respectarea tuturor normelor de către agenții economici așa cum sunt stabilite în legislație. „Regulamentul corespunde cu legea adoptată în 2016, cu amendamentele din anul 2019 (n.r. – Legea privind deșeurile). Era în obligațiunea Guvernului să elaboreze acest regulament, dar acest proces trebuie condiționat cu monitorizarea din partea statului, ceea ce nu se întâmplă și am dubii că va fi făcut”, este de părere Ilia Trombițchi.

În opinia lui, pentru ca agenții economici care ard deșeuri să nu facă abuzuri, autoritățile statului trebuie să organizeze controale periodice și să verifice nivelul de emisii în atmosferă.

Regulamentul care va fi supus discuțiilor mâine în Guvern prevede că „instalațiile de incinerare și coincinerare a deșeurilor sunt proiectate, construite, echipate și exploatate astfel, încât să se prevină emisiile în aer care să genereze o poluare atmosferică semnificativă la nivelul solului. Gazele reziduale sunt evacuate în coșurile de fum special, echipate pentru măsurarea și controlul emisiilor și care sunt suficient de ridicate pentru a nu provoca daune sănătății umane sau mediului”.

Datele despre emisiile la coș vor fi făcute publice pe platforma Registrului național al emisiilor şi al transferului de poluanţi (retp.gov.md), iar datele despre tipul deșeurilor și cantitățile acestora care urmează să fie incinerate vor fi publicate pe Sistemul informațional automatizat Managementul deșeurilor (siamd.gov.md).

Agenția de Mediu va trebui să verifice toate informațiile și caracteristicile tehnice ale agentului economic care urmează să ardă deșeuri întrucât este autoritatea care emite autorizațiile de mediu, fără de care companiile nu vor putea activa.

Inspectoratului pentru Protecția Mediului îi va reveni rolul de verificare a respectării legislației de către administratorii instalațiilor de incinerare, inclusiv a emisiilor eliberate în atmosferă.

Regulamentul prevede că vor fi interzise pentru incinerare și coincinerare deșeurile radioactive, deșeurile explozive și de muniție, de compuși auto-reactivi, instabili termic, deșeurile de echipamente electrice și electronice, bateriile întregi și deșeurile care conțin azbest.

„Nu trebuie să avem temeri”

Contactată de ecopresa.md, Svetlana Bolocan, șefa Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice de la Ministerul Mediului, îndeamnă oamenii să nu aibă temeri în legătură cu inițiativa de a incinera și coincinera deșeuri. „Astăzi, noi avem arderi necontrolate, care nu sunt reglementate conform cerințelor europene. Unele instalații sunt reglementate, însă cerințele UE privind emisiile sunt mult mai vaste. Oricât de bine am recicla deșeurile, oricum circa 20% dintre acestea nu vor putea fi refolosite. Din cantitatea aceasta urmează să fie selectate deșeurile care pot fi folosite în procesul de ardere, dar după o pregătire minuțioasă”, susține angajata de la minister.

Noile tendințe europene, spune Svetlana Bolocan, pun accentul pe faptul ca tot sistemul de emisii care este colectat și înregistrat la întreprinderi să fie conectat automat cu Agenția de Mediu. Aceasta este o precondiție. Agenții economici existenți, care fac unele activități ce provoacă emisii în aerul atmosferic, urmează să se adapteze cerințelor stabilite de Legea privind emisiile industriale, care va intra în vigoare în anul 2024.

În plus, Ministerul Mediului este în proces de dezvoltare a noilor tehnologii de control al emisiilor prin care vor fi dotări pentru a investiga și controla online aceste emisii. „Actualmente, noi avem anumite tehnici, dar ele sunt depășite. Spectrul monitorizării emisiilor va fi mult mai larg – acum sunt doar câteva categorii de substanțe monitorizate, dar urmează să se extindă. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că, în prezent, niciun agent economic nu poate să își înceapă activitatea dacă nu a evaluat impactul asupra mediului”, precizează șefa Direcției.

Adoptarea legislației de mediu se face în conformitate cu Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. „Suntem în proces de pregătire la pre-aderare la comunitatea europeană și obligațiile sunt foarte riguroase. Noi mergem pas cu pas, având la bază anume directive europene. De aceea, nu vor fi activități necontrolate, nu vor fi activități care se vor admite doar pentru că este vorba de o investiție. Se va analiza pas cu pas, în baza studiilor care vor fi prezentate de către instituțiile de mediu, conform cerințelor de mediu și, respectiv, atunci când acești investitori se vor conforma, abia la final va fi analizată posibilitatea acceptării acestei instalații”, ne mai comunică reprezentanta Ministerului Mediului.

Svetlana Bolocan susține că, actualmente, în Republica Moldova există deșeuri medicale periculoase, cu agenți patogeni, biologice. În aceste condiții, este nevoie de alternative pentru ca aceste deșeuri să nu ajungă în sol, în apă, fiind depozitate ani la rând.

Regulamentul privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor a fost elaborat ca urmare a adoptării modificărilor la Legea privind deșeurile, în iulie anul trecut. Proiectul care permite incinerarea anvelopelor uzate și altor deșeuri periculoase în Republica Moldova a provocat un val de discuții aprinse în societate.

Pe de o parte, autoritățile au adus argumente în favoarea incinerării ca soluție optimă pentru gestionarea deșeurilor periculoase. Pe de altă parte, activiști de mediu și reprezentanți ai autorităților publice locale s-au pronunțat împotrivă, făcând trimitere la gazele nocive care sunt emanate în mediu în urma arderii deșeurilor.

CITIȚI ȘI: „Înainte să fie permisă incinerarea anvelopelor, trebuie efectuată monitorizarea emisiilor de gaze”. 34 de ONG-uri se adresează Parlamentului

Tot atunci, mai multe organizații neguvernamentale au semnat o declarație prin care i-au cerut Parlamentului să amâne adoptarea noilor modificări la Legea privind deșeurile, care va permite incinerarea anvelopelor. Semnatarii le-au cerut legislatorilor să asigure monitorizarea obligatorie a emisiilor de gaze de eșapament, înainte să fie permisă incinerarea anvelopelor în Republica Moldova. Declarația a fost semnată de 34 de ONG-uri, membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.

Și opiniile specialiștilor de mediu au fost împărțite. În timp ce unii consideră incinerarea și coincinerarea o metodă optimă de reciclare, cu condiția respectării stricte a legislației, alții o consideră inadecvată și fac trimitere la mai multe țări europene care ar fi renunțat la arderea anvelopelor uzate din cauza riscurilor pentru mediu.

CITIȚI ȘI: Incinerarea anvelopelor: între „singura soluție” și „o inițiativă negândită”

Între cele două lecturi ale proiectului, a fost adoptată și Legea calității aerului atmosferic, care introduce reglementări privind crearea unui sistem național de monitorizare a aerului, pentru obținerea datelor veridice privind nivelul de poluare la nivel național.

CITIȚI ȘI: Legea calității aerului atmosferic a fost votată în lectura a doua

Postări asemănătoare

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu