fbpx

Legea calității aerului atmosferic a fost votată în lectura a doua

Susține Ecopresa, distribuie!

Legea calității aerului atmosferic a fost votată, în ședința plenară de astăzi, în lectura a doua, cu votul unanim al deputaților prezenți în sală. Adoptarea legii face parte din angajamentele asumate de țara noastră în cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, la capitolul „Mediul înconjurător”.

Proiectul urmărește îmbunătățirea monitorizării și evaluării calității aerului și garantarea furnizării informațiilor cu privire la calitatea aerului atmosferic publicului, în corespundere cu prevederile Directivelor Europene.

Scopul final este consolidarea capacităților instituționale în identificarea și punerea în aplicare a celor mai eficiente măsuri de reducere a emisiilor la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului.

Este prevăzută crearea Sistemului Național de Monitorizare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNMGICA) pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În opinia autorilor, acest fapt va permite obținerea datelor veridice privind nivelul de poluare a aerului și va asigura prevenirea dezvoltării unor proiecte publice sau private, care pot avea un potențial impact asupra calității aerului atmosferic în anumite zone unde limitele emisiilor de poluanți sunt depășite.

La fel, implementarea SNMGICA va contribui la respectarea unuia dintre principiile fundamentale în domeniul protecției mediului ambiant ”poluatorul plătește”. În temeiul datelor obținute în cadrul SNMGICA va fi posibilă identificarea agenților economici, în rezultatul activității cărora are loc poluarea aerului.

Proiectul legii privind calitatea aerului atmosferic vine să înlocuiască Legea privind protecția aerului atmosferic, adoptată în 1997. Acesta este constituit din nouă capitole (43 articole) și opt anexe.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu