fbpx

Parlamentul vrea să dezvolte turismul cinegetic în Moldova. „Va permite împrumutarea tradițiilor din alte țări”

 Parlamentul vrea să dezvolte turismul cinegetic în Moldova. „Va permite împrumutarea tradițiilor din alte țări”

Imagine simbol

Susține Ecopresa, distribuie!

Un proiect de lege, înaintat de deputatele Larisa Voloh și Ina Coșeru, își propune să dezvolte turismul cinegetic în Republica Moldova. Este vorba despre proiectul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic. Autorii susțin că precedenta lege este una învechită și nu mai corespunde realității din Republica Moldova.

În nota informativă atașată documentului se menționează că una dintre prevederile proiectului este asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea turismului cinegetic. „În economia multor state ale lumii, un rol important este acordat turismului cinegetic, scopul prezentului proiect de lege este dezvoltarea și promovarea acestui domeniu de perspectivă”, scrie în nota informativă.

Documentul prevede că vânătoarea în țara noastră poate fi practicată nu doar de către cetățenii Republicii Moldova, dar și de către cetățenii străini care prezintă dovada de vânător din țara de origine. Aceștia ar urma să participe la vânătoare sub răspunderea directă a gestionarului fondului cinegetic numai în baza permisului de vânătoare eliberat de gestionarul fondului cinegetic.

Totodată, în opinia autorilor documentului, înăsprirea pedepselor față de cei care încalcă regulile de vânătoare, de rând cu lucrările biotehnice durabile desfășurate în fondurile cinegetice, vor permite crearea condițiilor pentru creșterea numerică a animalelor de interes cinegetic, îmbunătățirea caracteristicilor de trofeu ale acestora. Toate acestea, vor contribui la înalta eficiență economică a gospodăriei cinegetice „și va fi deosebit de atrăgătoare și reciproc convenabilă atât vânătorilor locali, cât și celor străini”.

Mai mult, autorii consideră că, prin sosirea vânătorilor din alte țări pe teritoriul țării noastre, va avea loc un schimb de experiență, ceea ce „va permite nu numai împrumutarea tradițiilor și obiceiurilor constituite în unele țări europene, dar și renașterea tradițiilor cinegetice autohtone, influențând cultura și etica cinegetică”.

Guvernul a avizat pozitiv acest proiect de lege, însă a propus o serie de modificări.

În document, prin faună de interes cinegetic se înțelege totalitatea exemplarelor din populațiile din speciile de faună sălbatică în ecosistemele ariei de răspândire, rezultat cu sporuri anuale acceptabile gestionării lor durabile.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu