fbpx

Agenția de Mediu: În Moldova gradul de împădurire este de doar 11,2%, dar trebuie să fie de cel puțin 15%

Susține Ecopresa, distribuie!

În perioada 15 martie -15 aprilie în Republica Moldova este marcată Luna Pădurii. Actualmente, fondul forestier naţional constituie 12,5% din teritoriul ţării, iar gradul de împădurire este de 11,2% din teritoriul țării. 

Potrivit datelor Agenției de Mediu, funcţiile ecoprotective ale pădurii se manifestă mai pronunţat numai în cazul în care gradul de împădurire a teritoriilor depăşeşte 15%. Pentru aceasta este necesar de a acoperi cu vegetaţie forestieră cel puţin 127 mii ha terenuri.

Prin urmare, gradul de împădurire a teritoriului Republicii Moldova este insuficient pentru a menţine un echilibru ecologic constant, fapt ce poate conduce la: un impact mai accentuat al schimbărilor climatice, secete tot mai frecvente, gradul înalt de eroziune a solurilor, degradarea resurselor acvatice, în special a râurilor mici, periclitarea diversităţii biologice, pierderi în producţia agricolă şi în economia naţională în ansamblu. În condițiile Republicii Moldova, cu resurse forestiere limitate și o presiune continuă asupra ecosistemelor silvice și a biodiversității lor, integritatea și securitatea pădurilor devine un imperativ pentru întreaga societate”, se spune într-un comunicat de presă al Agenției.

De-a lungul timpului, protecția pădurilor constituie o importanță majoră, respectiv, prioritară pentru că omul a intervenit într-un fel nociv asupra acestora, lăsând o amprentă nu foarte ușor de șters și deloc neglijabilă. Pădurile asigură habitatele necesare oamenilor și animalelor, protejează bazinele hidrografice, previn eroziunea solului și diminuează schimbările climatice.

După oceane, pădurile stochează cea mai mare parte a dioxidului de carbon. Ele oferă servicii ecosistemice care sunt critice pentru oameni:
• Absorb gaze cu efect de seră nocive care produc schimbări climatice
• Produc hrană și medicamente
• Funcționează ca un baraj în fața dezastrelor naturale precum inundații și ploi
• Sunt habitatul pentru mai mult de jumătate dintre speciile de uscat ale planetei.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu