fbpx

Concurs de grant în domeniul schimbărilor climatice pentru întreprinderi din zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Susține Ecopresa, distribuie!

Asociația Obștească EcoContact a relansat concursul pentru câștigarea unui grant în domeniul schimbărilor climatice. Este vorba despre ultimul grant, destinat întreprinderilor mici și mijlocii, fondate și conduse de femei,  în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”.

Concursul ideilor de afaceri se desfășoară în cadrul Activității 3.4: „Susținerea dezvoltării afacerilor mici conduse de femei din comunitățile cuprinse în ZURNJ (Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos”) – afaceri care generează venit în baza valorificării resurselor ecosistemice și a dezvoltării condițiilor pentru reziliența la schimbările climatice”. Activitatea este implementată cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). Acest Concurs urmărește integrarea priorităților de promovare a principiilor economiei verzi în armonie cu dezvoltarea economică și bunăstarea socială.

Fiecare idee selectată va fi finanțată prin acordarea unui grant în mărime de 2000 (două mii) EURO. Beneficiarii de granturi vor participa cu o cotă de co-finanțare în mărime de 10% de la suma grantului acordat. În cazul în care beneficiarul nu poate demonstra co-finanțarea de 10%, mărimea grantului va constitui 90% din cheltuielile investiționale, dar nu mai mult de suma stabilită ca grant (2000 euro).

La Concurs pot participa femei antreprenoare, care activează în următoarele localități: Palanca, Popeasca, Talmaza, Cioburciu, Purcari, Olănești, Tudora, Crocmaz, Răscăieți, Copanca, Plop – Știubei, Cârnățeni, Grădinița din raionul Ștefan Vodă și, respectiv, Căușeni – femei care gestionează întreprinderi clasificate în conformitate cu art. 5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 „Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii” și sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, este obligatorie întrunirea următoarelor condiții:

  • Structurile, participante la concurs, nu înregistrează datorii la bugetul public și nu se află în procedura de insolvabilitate la momentul înaintării ideii de afaceri.
  • Participantele trebuie să prezinte o idee de afacere ce integrează aspecte de mediu, în care este indicat obiectul achiziției cu suportul grantului obținut. Perioada implementării ideii de afaceri nu depășește 3 luni de la semnarea contractului.
  • Participantele trebuie să prezinte documente justificative care să demonstreze capacitatea de co-finanțare în mărime de 10% de la suma totală a grantului solicitat pentru ideea de afaceri.
  • Participantele nu sunt membre ale (și/sau nu dețin grad de rudenie cu unul din membrii) Consiliului de Administrare a Zonei Ramsar.
  • La concurs pot participa companiile sub una din următoarele forme organizatorice-juridice: Societate cu Răspundere Limitată, Întreprinzători individuali, Gospodării țărănești, ONG.

Beneficiarii de granturi care au participat la sesiunea precedentă a concursului nu vor putea participa repetat la acest concurs.

Activitățile de bază trebuie să fie axate pe producere sau pe prestare de servicii. Preferințe vor avea acele activități care au scopul de a dezvolta afaceri competitive și ambițioase în sectorul agrar-forestier, producere, tehnologii informaționale, industria creativă, eco-turism și meșteșugărit, etc. Prioritate vor avea ideile de afaceri prietenoase mediului.

Mai multe detalii despre concurs puteți accesa aici.

Termenul de depunere a pachetului de documente este 21 februarie, ora 18:00.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu