fbpx

Ce se întâmplă cu nămolul din stațiile de epurare? Agenția de Mediu a elaborat un ghid

 Ce se întâmplă cu nămolul din stațiile de epurare? Agenția de Mediu a elaborat un ghid

Foto: chisinau.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Agenția de Mediu anunță că a fost elaborat Ghidul privind gestionarea nămolului de la staţiile de epurare a apelor uzate. Ghidul are caracter de recomandare şi vine ca suport metodologic pentru operatorii sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, autorităţile administraţiei publice locale în procesul de exploatare a staţiilor de epurare a apelor uzate, în scopul protecţiei, prevenirii poluării şi gestionării durabile a resurselor de apă.

Scopul elaborării Ghidului reiese din importanţa protecţiei resurselor acvatice prin propunerea unor metode alternative de utilizare a nămolului, cu scopul de a diminua efectul negativ al acestuia asupra mediului ambiant, şi în special, asupra resurselor de apă.

Ghidul prevede opțiunile de gestionare a nămolurilor care pot fi aplicate în Republica Moldova în funcție de clasa de nămoluri.

Documentul prevede o ierarhie de gestionare care trebuie aplicată nămolurilor:
– Prevenirea producției de nămol de la sursă;
– Reducerea cantității și a toxicității materialelor care pătrund în apele uzate și fluxul de nămol (minimizare);
– Reutilizarea cât mai mult cu putință;
– Reciclarea și compostarea deșeurilor și nămolurilor care nu pot fi refolosite;
– Recuperarea energiei ori de câte ori este posibil (ardere, producție de gaze etc.);
– Eliminarea într-un mod ecologic a deșeurilor

Totodată, conform Ghidului, se interzice răspândirea pe terenurile agricole a nămolurilor brute sau a nămolurilor provenite din stațiile de epurare a apelor uzate, altele decât cele destinate epurării apelor uzate menajere, a apelor uzate municipale sau a apelor uzate comparabile clasificate drept categoria A. Se interzice, de asemenea, aplicarea nămolurilor de ape uzate pe suprafețele de teren utilizate pentru cultivarea fructelor și legumelor. Pe terenurile arabile utilizate, de asemenea, pentru cultivarea diverselor plante de câmp, se interzice cultivarea în anul în care se aplică nămolul de epurare, precum și în anul următor (adică primii doi ani).

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu