fbpx

A fost făcut public formularul care trebuie completat pentru compensații la facturi. Se solicită date cu caracter personal

Susține Ecopresa, distribuie!

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a făcut public formularul pe care vor trebui să îl completeze cetățenii pentru a beneficia de compensații la achitarea facturilor pentru energie. Formularul este inclus în proiectul Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică, care a fost supus consultărilor publice. 

Astfel, cererea va solicita informații cu caracter personal: numele, prenumele, IDNP, seria și numărul actului de identitate, data nașterii, adresa și numărul de telefon. De asemenea, în formular va trebui să fie specificat dacă familia este proprietara imobilului și care este principala sursă de încălzire a locuinței (gaze naturale, încălzire centralizată, electricitate, combustibil solid).

În plus, solicitantul va trebui să completeze și datele privind familia acestuia. „Se consideră o familie una, două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă (reședință) şi se întreţin dintr-un buget comun”, se spune în formular. Astfel, vor fi indicate toate persoanele care locuiesc permanent sau pe durata perioadei reci a anului în locuința declarată.

Totodată, solicitantul va trebui să indice toate veniturile obținute de fiecare membru al familiei, estimate ca venitul mediu lunar pe ultimele 3 luni. În veniturile declarate se includ toate sursele indiferent de proveniența acestora, inclusiv salariile, pensiile, prestațiile sociale, dividendele, încasările din activitatea de antreprenoriat, transferurile primite de peste hotare și alte surse de venit.

După ce a completat toate datele, persoana care solicită stabilirea gradului de vulnerabilitate energetică va trebui să semneze o declarație prin care își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vedeți mai jos exemplele de cerere și declarații.


Conform proiectului regulamentului, înregistrarea în sistemul informațional compensatii.gov.md va fi efectuată în două moduri: individual sau asistat. În cazul înscrierii individuale, persoanele își vor crea un cont pe platforma online, iar ulterior vor completa formularul electronic. Persoanele care nu dispun de echipamente, nu au acces la internet sau nu au abilitățile necesare pentru a se înregistra individual, se vor putea înscrie pe platformă asistați de bibliotecarii sau asistenții sociali comunitari. În acest caz, solicitantul va completa o cerere în format fizic, iar ulterior, registratorii o vor introduce în sistem.

Prin intermediul acestor formulare, se va stabili costul energiei utilizate de gospodăria casnică în perioada rece a anului și, în funcție de raportul dintre acesta și venitului disponibil pentru achitarea energiei, va fi atribuită categoria de vulnerabilitate:

– vulnerabilitate energetică foarte ridicată, pentru consumatorii cu coeficientul mai mare sau egal cu 70%;
– vulnerabilitate energetică ridicată, pentru consumatorii cu coeficientul mai mare sau egal cu 40% dar mai mic decât 70%;
– vulnerabilitate energetică medie, pentru consumatorii cu coeficientul mai mare sau egal cu 20% dar mai mic decât 40%;
– vulnerabilitate energetică scăzută, pentru consumatorii cu coeficientul mai mare sau egal cu 10% dar mai mic decât 20%;
– non-vulnerabilitate, pentru consumatori cu coeficientul mai mic de 10%.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu