fbpx

Noi reguli privind deșeurile de ambalaje. Agenții care nu se vor conforma cerințelor, nu vor putea aduce mărfuri în Moldova

Susține Ecopresa, distribuie!

Începând cu 1 ianuarie, doar agenții economici înregistrați în Sistemul Informațional Automatizat -Managementul Deșeurilor (SIA-MD) pot plasa pe piață mărfuri care generează în procesul utilizării deșeuri de ambalaje. Anunțul a fost făcut de Ministerul Mediului. Producătorii au avut posibilitatea de a se înregistra în SIA-MD din anul 2020, odată cu aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Regulamentul prevede gestionarea de către producători și importatori a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje pe care le introduc pe piața Republicii Moldova. Documentul stabilește măsuri destinate prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și principiile privind reducerea eliminării finale a deșeurilor de ambalaje prin reutilizarea, reciclarea și valorificarea acestora. Scopul este de a preveni sau reduce impactul negativ asupra mediului.

Responsabilitatea extinsă a producătorului (REP)  înseamnă că aceștia răspund de mărfurile plasate pe piață chiar și după comercializarea lor. Principiul REP presupune cheltuieli suplimentare, cum ar fi: campanii de informare a populației, colectarea, transportarea, sortarea, valorificarea, promovarea etc.

În anul 2022, Ministerul Mediului a creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu denumirea generică „plățile de mediu”. Din grup fac parte reprezentanți ai mediului de afaceri, societății civile și autoritățile administrației publice centrale.

Respectiv, în 2023, pentru a încuraja agenții economici să implementeze REP în Republica Moldova, Ministerul Mediului va veni cu acest nou proiect de lege care aduce claritate între plățile efectuate pentru poluarea mediului și plățile achitate în cadrul sistemelor colective REP, membrii cărora sunt importatorii și producătorii care plasează pe piață produse generatoare de deșeuri. La fel, proiectul de Lege prevede și compensarea diferenței dintre plățile pentru poluarea mediului achitate în anul 2023 în raport cu țintele atinse prin sistemele colective REP. Acesta, la rândul său, reglementează toate categoriile de ambalaje care devin deșeuri și modul cum acestea trebuie să fie gestionate”, se spune într-un comunicat de presă al ministerului.

Țintele de colectare a deșeurilor pe fiecare categorie de ambalaj vor fi revizuite pentru excluderea ambiguităților

Aceste aspecte și formula de calcul pentru plata către bugetul de stat, din partea agenților economici care nu au atins țintele de reciclare sau valorificare, au fost discutate și agreate în cadrul ultimei ședințe a grupului de lucru, care a avut loc pe 1 decembrie 2022. De asemenea, s-a discutat despre accelerarea procesului de înregistrare a sistemelor colective în sistemul SIA-MD.

Beneficiile unui sistem colectiv de reciclare sunt creșterea protecției mediului prin reducerea volumului de deșeuri depozitate sau aruncate în natură. De asemenea, prevede oportunități de dezvoltare a economiei circulare prin reintroducerea în sistem a materiei devenite deșeu. Aceasta va contribui semnificativ la diminuarea necesității de a exploata noi resurse naturale în procesul de producere”, explică Ministerul Mediului.

Cadrul normativ actual nu prevede instrumente care să încurajeze investiții în implementarea REP de către producători și importatori. Actualmente, Ministerul Mediului este în proces de negociere cu partenerii de dezvoltare pentru elaborarea programelor de susținere a agenților economici prin intermediul Fondului Național pentru Mediu. Și proiectul de lege menționat mai sus vine să ofere mecanisme de stimulare a producătorilor care implementează REP.

Totodată, agenții economici care vor refuza ulterior să se înregistreze în SIA-MD, dar vor continua să pună pe piață ambalaje, vor fi sancționați cu amendă. În acest sens, Ministerul Mediului conlucrează cu Serviciul Vamal privind elaborarea mecanismului de informare reciprocă cu referire la statutul importatorului de produse cu ambalaje. Respectiv, agenții economici ce nu sunt înregistrați în SIA-MD nu vor fi acceptați să plaseze produsele pe teritoriul RM.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu