fbpx

Moldsilva anunță că lemnul de foc se va vinde la prețurile de anul trecut

 Moldsilva anunță că lemnul de foc se va vinde la prețurile de anul trecut

Imagine simbol: makler.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Prețul la lemnul de foc livrat pe piață nu va fi majorat în sezonul rece a anului fiind comercializat la nivelul din anul trecut, anunță Moldsilva. Totodată, reprezentanții agenției susțin că accesul cetăţenilor la lemne va fi facilitat prin diverse acţiuni.

Potrivit dispoziției Moldsilva din 5 octombrie „Cu privire la livrarea lemnului de foc”, stocul disponibil spre comercializare al lemnului de foc se va comercializa în următoarea ordine de priorităţi:

  • pentru necesarul de lemn de foc al populaţiei, în baza solicitaților centralizate din partea APL şi/sau personale – prin vânzare directă;
  • pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi/sau bugetul local (primării, şcoli, grădiniţe, obiecte de menire social-culturală, etc.), care nu desfăşoară activitate economica – prin vânzare directă;
  • pentru consumul propriu al gestionarilor fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau al altor categorii de solicitanţi.

Agenția mai spune că pentru organizarea eficientă a procesului de asigurare a populaţiei cu lemne de foc a expediat în adresa tuturor Autorităţilor Publice Locale (nivel de raion) informaţia necesară şi detaliată referitor la modalitatea de colaborare în procesul de asigurare a populaţiei cu lemne de foc. Directorii entităţilor silvice subordonate (întreprinderile teritoriale) vor organiza sistematic întâlniri cu participarea comunităţilor şi autorităţilor locale, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru asigurarea conformă şi în volum deplin a solicitanţilor prioritari cu lemne de foc, reieşind din stocul disponibil. În acelaşi scop se va solicita în modul corespunzător de la unităţile administrativ-teritoriale, în hotarele cărora este amplasat fondul forestier administrat, lista centralizată a potenţialilor beneficiari/solicitanţi de lemne de foc.

Totodată, Moldsilva anunță că va prezenta cu regularitate rapoarte despre volumul masei lemnoase eliberat solicitanţilor prioritari şi se va asigura publicarea pe paginile web ale entităţilor silvice din subordine a informaţiilor referitor la produsele lemnoase şi nelemnoase comercializate (cataloage de preţuri), cu actualizarea zilnică a stocurilor disponibile.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!