fbpx

Fără autorizație și fără medic veterinar. ANSA a depistat un șir de încălcări la Necropola de animale

 Fără autorizație și fără medic veterinar. ANSA a depistat un șir de încălcări la Necropola de animale

Foto: ansa.gov.md

Susține Ecopresa, distribuie!

În lipsa autorizației sanitar-veterinare, a unui medic veterinar, fără a duce evidența animalelor și fără acces de apă potabilă – astfel activează Necropola unde se află circa 500 de animale. Aceste încălcări, dar și altele au fost depistate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în urma controlului desfășurat pe 8 decembrie la adăpostul pentru animale de companie fără stăpân din mun. Chișinău, gestionat de Î.M. Regia „Autosalubritate”.

CITEȘTE ȘI Activiștii, indignați de faptul că Regia Autosalubritate cere municipalității 8,5 milioane de lei pentru Necropola de animale

În urma controlului efectuat, inspectorii Direcţiei Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor mun. Chişinău (DTSA Chișinău) au fost constatate următoarele încălcări:

 1. Exploatația „Necropola de animale” funcționează în lipsa autorizației sanitar-veterinare, fapt care contravine prevederilor expres stabilite în art. 18 alin (1) din Legea nr. 221/ 2007 cu privire la activitatea sanitară veterinară, care stabilește că „agenții economici care desfășoară cel puțin una dintre activitățile menționate în anexa nr. 6 pot activa numai dacă acestea au fost supuse procedurii de autorizare/înregistrare sanitară veterinară de către Agenție”.
 2. Unitatea de transport (doar una la număr) pentru transportarea animalelor vii și a cadavrelor de animale, la fel, nu dispune de autorizației sanitar-veterinare de funcționare (fapt care la fel contravine legii mai sus menționate).
 3. Adăpostul pentru animale de companie nu dispune de serviciile unui medic veterinar așa cum stabilește art.18 alin (2) lit. c) al Legii nr. 221/ 2007.
 4. Animalele (în număr de 492) din incinta adăpostului nu sunt supuse supravegherii sanitar-veterinar și lipsesc cu desăvârșire evidențele necesare stabilite.
 5. Lipsa totală a deservirii postoperatorie a animalelor după intervențiile chirurgicale, animalele fiind astfel predispuse suferințelor;
 6. Lipsa totală a evidenței tratamentelor medicamentoase sau chirurgicale efectuate, nu sunt cunoscute procedurile de intervenții chirurgicale (de către cine s-au efectuat, în ce condiții);
 7.  Hrănirea animalelor se efectuează cu hrană de proveniență necunoscută și în lipsa certificatelor sanitar- veterinare ;
 8. Volierile și spațiile de întreținere nu corespund cerințelor descrise în anexa nr. 2 la Decizia Consiliului mu. Chișinău nr. 4/4 din 17.09.2019.
 9. Lipsa evidenței examinării zilnice a animalelor;
 10. Lipsa evidenței efectuării dezinfecțiilor spațiilor de întreținere a animalelor, a teritoriilor adiacente, a unității de transport care transportă animalele, cadavrele acestora, precum și calitatea efectuării acesteia;
 11. Lipsa evidenței mortalității animalelor  și a trasabilității cadavrelor;
 12. Lipsa utilităților necesare respectării cerințelor de biosecuritate;
 13. Animale nu sunt grupate corespunzător vârstelor, sexelor, agresivității, stării de sănătate, etc.
 14. Nerespectarea rigorilor de carantină a animalelor nou aduse la exploatație;
 15. Spațiul utilizat pentru înhumarea cadavrelor de animale nu corespund cerințelor, și la momentul controlului nu au fost prezentate careva acte din care să releve dreptul de utilizarea a terenului respectiv în acest scop;
 16. Lipsa evidenței identificării animalelor;
 17. Lipsesc substanțele dezinfectante necesare;
 18. Exploatația nu dispune de aprovizionarea cu apă potabilă.

Într-un comunicat de presă, ANSA precizează că acum are loc definitivarea procedurilor de încheiere a controlului conform prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii  de întreprinzător și a Legii nr. 50/ 2013 Legii nr. 50/ 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor.

Foto: ansa.gov.md

Tot acolo se menționează că persoanele găsite vinovate pentru aceste încălcări vor fi trase la răspundere conform prevederilor art. 157, 158 și 196 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008. La fel, ANSA va solicita și altor instituții abilitate să examineze conform competențelor cazul dat.

Precizăm că, ANSA a venit cu informațiile date după ce societatea civilă a anunțat că organizează un protest la ANSA pentru a solicita un control deschis al Necropola de animale. În context, ANSA menționează că pe 8 decembrie a remis în adresa asociațiilor obștești de profil o adresare prin care sunt invitați pe data de 14 decembrie 2021 la o masă de discuții la care va fi abordată problema asigurării de către societate și a instituțiilor responsabile a cerințelor de protecție și bunăstarea a animalelor.

De asemenea, reprezentanții ANSA menționează că după finalizarea procedurilor aferente controlului efectuat la adăpostul pentru animale de companie fără stăpân din mun. Chișinău, al Î.M. Regia „Autosalubritate” din cadrul Primării mun. Chișinău, va solicita conducerii Primăriei mun. Chișinău stabilirea unei ședințe comune pentru a fi prezentate cele constatate și a fi cerute explicații de rigoare pe marginea subiectului în cauză.

În comunicat, ANSA mai spune că potrivit Legii privind administraţia publică locală, competența aprobări regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestic, îi revine autoritășilor publice locale (consiliul primăriilor). De asemenea, potrivit Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008, administrația publică locală, la fel posedă competețe de efectuare a controalelor/verificărilor și în baza constatărilor pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 157 alin.(1)–(3), (5)–(10) Cruzimea faţă de animale.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!