fbpx

După aproape doi ani, experții în ocrotirea mediului de pe ambele maluri ale Nistrului s-au întrunit în ședință

 După aproape doi ani, experții în ocrotirea mediului de pe ambele maluri ale Nistrului s-au întrunit în ședință

Nistrul în arealul Ştefan Vodă. Foto: AJMTEM

Susține Ecopresa, distribuie!

După aproape doi ani, experții în ocrotirea mediului de pe ambele maluri ale Nistrului s-au întrunit într-o ședință. La evenimentul online au participat reprezentanți din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

Pe agenda discuțiilor au figurat problemele actuale din sfera ecologică, printre acestea fiind gestionarea eficientă a resurselor acvatice din bazinul râului Nistru, desfășurarea schimburilor informaționale în domeniul hidrometeorologic, necesitatea coordonării măsurilor privind captările și deversările de apă din/către râul Nistru, coordonarea volumelor deversate de la Nodul Hidrotehnic Dubăsari, monitorizarea și schimbul de date privind calitatea apelor de suprafață și a aerului atmosferic, inclusiv privind nivelul de poluare al acestora.

Totodată, a fost reiterată necesitatea restabilirii accesului liber al reprezentanților Serviciului Hidrometeorologic de Stat la unele posturi hidrometrice amplasate în perimetrul regiunii transnistrene în vederea efectuării periodice a măsurătorilor de debit ale r. Nistru pentru monitorizarea regimului hidrologic al apelor de suprafață și întreprinderea acțiunilor ulterioare ce se impun.

De asemenea, a fost abordată activitatea întreprinderilor din regiunea transnistreană care sunt înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice, desfășoară operațiuni de import-export externe, inclusiv în statele-membre ale Uniunii Europene și care posedă licențe de activitate emise de autoritățile competente ale Republicii Moldova. Pentru obținerea de către acestea a autorizațiilor de mediu din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului este necesară asigurarea accesului nestingherit al inspectorilor naționali la fața locului în vederea evaluării calificate a situației și constatării corespunderii proceselor rigorilor stabilite de cadrul normativ în vigoare și cerințelor internaționale la care Republica Moldova a aderat.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu