fbpx

DOC/ Raportul de implementare al Acordului de Asociere cu UE: Concluziile pe mediu

 DOC/ Raportul de implementare al Acordului de Asociere cu UE: Concluziile pe mediu

Imagine simbol: justice.gov.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Comisia Europeană a publicat raportul de implementare al Acordului de Asociere ce conține evaluarea progresului înregistrat pentru perioada a doi ani: septembrie 2019 – octombrie 2021. Potrivit acestuia, considerațiile de mediu și climă sunt încorporate în noua Strategie națională de dezvoltare Moldova 2030, atât ca priorități de sine stătătoare, cât și ca obiective de durabilitate clar definite.

Potrivit raportului, reorganizarea globală a instituțiilor din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a continuat cu reforma agențiilor de apă (Apele Moldovei) și silvicultură (Moldsilva), inclusiv fostele întreprinderi de stat ale acestora.

S-au înregistrat progrese substanțiale în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice. În iunie 2020, Parlamentul a ratificat acordul de finanțare cu BEI pentru proiectul „Deșeuri solide în Republica Moldova”, implementat în cadrul Strategiei Naționale de Management al Deșeurilor 2013-2027. Legea-cadru privind substanțele chimice, adoptată la sfârșitul anului 2018, a intrat în vigoare în februarie 2020. Legea privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase a fost adoptată în iunie 2020, apropiindu-se de Directiva Seveso III, cu o serie de acte de punere în aplicare în acest domeniu adoptate în același an”, se arată în raport.

În ceea ce privește schimbările climatice, în 2019 a fost instituit un sistem național mai robust de monitorizare, raportare și verificare prin adoptarea unui regulament privind măsurarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu respectarea transparenței respective, cerințele Acordului de la Paris și transpunerea parțială a acquis-ului UE respectiv. Autorii raportului menționează că în martie 2020, Moldova și-a depus a doua contribuție determinată la nivel național (NDC2) și a înființat un nou mecanism de coordonare a activităților privind schimbările climatice.

Raportul integral poate fi citit mai jos:

Prioritățile pe termen scurt și mediu privind realizarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană urmează a fi discutate în cadrul Consiliului de Asociere din data de 28 octombrie.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!