fbpx

A fost învestit Guvernul condus de Dorin Recean. Care sunt prioritățile noului executiv în domeniul mediului?

Susține Ecopresa, distribuie!

Guvernul în frunte cu candidatul desemnat Dorin Recean a fost învestit în funcție cu votul a 62 de deputați. Astfel, în funcția de ministră a Mediului a fost aprobată Iordanca-Rodica Iordanov. Totodată, în noul Guvern a fost format un nou minister – cel al Energiei, condus de expertul Victor Parlicov.

În planul executivului, făcut public, sunt enumerate zece priorități majore pe domeniul mediului. Printre acestea se regăsesc gestionarea deșeurilor, reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă și adaptarea la schimbările climatice.

Mai jos vedeți care sunt cele zece obiective majore pe domeniul mediului:

  • Accelerarea implementării standardelor europene de mediu, promovarea inovațiilor și a investițiilor în conformitate cu Pactul Verde European;
  • Integrarea principiilor de dezvoltare durabilă și de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei naționale, inclusiv în politicile economice, de achiziții publice și de subvenționare;
  • Crearea sistemului de management integrat al calității apei, a solului și a aerului, reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă și a gazelor cu efect de seră comparativ cu anul de referință 1990, asigurarea aplicării principiului „poluatorul plătește”, aplicarea responsabilității extinse a producătorilor și răspunderea pentru cauzarea prejudiciului mediului;
  • Lansarea și crearea unor sisteme integrate de gestionare a deșeurilor prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor necesare pentru reducerea cantităților de deșeuri depozitate, creșterea ratei de reciclare, regionalizarea serviciilor și reducerea consumului de resurse naturale;
  • Elaborarea și implementarea proiectelor naționale privind reabilitarea corpurilor de apă și, în special, a celor strategice, restabilirea și extinderea suprafețelor de păduri, reabilitarea și extinderea ariilor naturale protejate de stat;
  • Elaborarea și implementarea unui sistem transparent, integrat de monitorizare automatizată a indicatorilor de calitate a apelor, a aerului și a solului, inclusiv a condițiilor meteorologice, asigurarea controlului calității mediului pe întreg teritoriul țării;
  • Reducerea și eliminarea impactului substanțelor chimice asupra mediului și asupra sănătății populației prin dezvoltarea unui sistem durabil de management al substanțelor chimice din punct de vedere legislativ, instituțional, tehnic și informațional;
  • Consolidarea dialogului cu mediul academic, asociativ și de afaceri pentru a crea o guvernanță de mediu eficientă, inclusivă și transparentă, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și pentru a asigura progresul reformelor;
  • Încurajarea întreprinderilor spre alinierea la cadrul normativ și standardele de mediu, înlocuirea proceselor industriale poluante prin aplicarea măsurilor de prevenire a poluării, decuplarea creșterii economice de utilizare a resurselor și degradare a mediului, susținerea tehnologiilor ecologice (care țintesc în mod direct îmbunătățirea condițiilor de mediu), valorificând sprijinul internațional în acest domeniu;
  • Consolidarea dialogului cu România pentru asigurarea managementului integrat al resurselor de apă și al ecosistemelor acvatice în râul Prut și cu Ucraina pentru adoptarea și implementarea măsurilor de asigurare a funcționării ecologice a Complexului hidrotehnic nistrean (Novodnestrovsk) în conformitate cu cerințele internaționale de mediu.
Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu