fbpx

Uniunea Europeană vrea să restricționeze importurile de produse care au dus la defrișări de pădure

 Uniunea Europeană vrea să restricționeze importurile de produse care au dus la defrișări de pădure

Defrisari ilegale

Susține Ecopresa, distribuie!

Comisia Europeană salută decizia Parlamentului European și a Consiliului Europei de a elabora un regulament privind lanțurile de aprovizionare fără defrișări la nivel mondial. Odată adoptată și aplicată, noua lege va garanta că o serie de bunuri introduse pe piața UE nu vor mai contribui la defrișarea și degradarea pădurilor în Uniunea Europeană și în alte părți ale lumii.

Uniunea Europeană este o economie și un consumator mare al produselor de primă necesitate. O lege nouă va contribui la stoparea semnificativă a defrișărilor și a degradării pădurilor la nivel mondial, reducând, la rândul său, emisiile de gaze cu efect de seră și pierderea biodiversității.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor norme, toți agenții economici vor trebui să efectueze un control riguros privind decizia de a importa sau exporta produse precum ulei de palmier, bovine, soia, cafea, cacao, lemn și cauciuc sau produse derivate. Aceste produse au fost alese pe baza unei evaluări amănunțite a impactului, care le-a identificat ca fiind principalul factor de defrișare din cauza extinderii producției agricole.

Noul regulament ar stabili reguli stricte și obligatorii pentru întreprinderile care doresc să introducă sau să exporte produse relevante pe piața UE. Operatorii și comercianții vor trebui să dovedească faptul că în procesul de producție nu au fost supuse despăduririlor. De asemenea, companiile vor fi obligate să colecteze informații geografice exacte privind terenurile agricole pe care au fost cultivate produsele, astfel încât să poată fi verificată proveniența acestora.

Comisia Europeană va gestiona un sistem de analiză comparativă pentru a evalua țările cu privire la nivelul de risc privind defrișarea și degradarea pădurilor, luând în considerare expansiunea agricolă pentru producția produselor de bază și a celor derivate.

Pe plan internațional, Uniunea Europeană își va intensifica angajamentul atât la nivel bilateral cu țările producătoare și consumatoare, cât și în cadrul forurilor multilaterale, pentru a se asigura că noua lege este pusă în aplicare în mod eficient și pentru a acorda asistență, după necesitate, țărilor producătoare. Noile norme nu numai că vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pierderea biodiversității, dar vor contribui, de asemenea, la asigurarea mijloacelor de subzistență a milioane de oameni, inclusiv a popoarelor indigene și a comunităților locale din întreaga lume, care depind în mare măsură de ecosistemele forestiere.

Iar pe plan național, cu suportul EU4Environment Green Economy și a Băncii Mondiale, va fi efectuată analiza elementelor specifice ale sistemului național de monitorizare a pădurilor, legate de urmărirea lemnului, a fluxurilor de import și export. Diagnosticul obținut va permite furnizarea de recomandări specifice pentru îmbunătățirea proceselor și mai multă inovație în domeniu.

Defrișările și degradarea pădurilor sunt factori importanți în ceea ce privește schimbările climatice și pierderea biodiversității – cele două provocări majore de mediu ale timpului nostru. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) estimează că 420 de milioane de hectare de pădure, cu o suprafață mai mare decât cea a Uniunii Europene, au fost pierdute din cauza defrișărilor între 1990 și 2020. În ceea ce privește pierderea netă de suprafață, FAO atrage atenția că lumea a pierdut aproximativ 178 de milioane de hectare de pădure în acești 30 de ani.

Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC) estimează că 23% din totalul emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (2007-2016) provin din agricultură, silvicultură și alte utilizări ale terenurilor. Aproximativ 11% din totalul emisiilor provin din silvicultură și din alte utilizări ale terenurilor, în principal defrișări, în timp ce restul de 12% reprezintă emisii directe din producția agricolă, cum ar fi creșterea animalelor, și din îngrășăminte.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu