fbpx

Moldova are prima rezervație a biosferei

 Moldova are prima rezervație a biosferei

Rezervaţia biosferei. Nuferi la Prutul de Jos. Foto: Natura.md

Susține Ecopresa, distribuie!

Rezervația biosferei va fi creată prin extinderea rezervației științifice „Prutul de Jos”, luată sub protecția statului în 1991. Suprafaţa ariei protejate va fi de peste 14 700 ha.

Aceasta va include nouă localități din raionul Cahul – Crihana Veche, Manta, Vadul-lui-Isac, Colibași, Brânza, Văleni, Slobozia Mare, Câșlița-Prut, Giurgiulești -, precum și Ocolul Sulvic Slobozia. O decizie în acest sens a fost luată la Guvern, la 18 ianuarie 2017. Documentul urmează a fi transmis Parlamentului pentru examinare.

Rezervaţia este creată în cadrul proiectului transfrontalier România – Ucraina – Republica Moldova, finanţat de Uniunea Europeană.

Rezervația biosferei va contribui la reducerea pierderilor de biodiversitate și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Vor fi create noi locuri de muncă, modernizată infrastructura și va avea loc dezvoltarea socio-economică a regiunii.

Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu: „Dacă înainte rezervația se ocupa doar de cercetări, acum devine o arie protejată unde anumite activităţi antropice industriale vor fi limitate. Principalul deziderat va fi conservarea habitatelor existente şi/sau restabilirea celor distruse prin intervenţii antropice, mai ales în perioada ocupaţiei sovietice”.

Totodată, Rezervația biosferei “Prutul de Jos” va asigura îmbunătățirea imaginii ţării noastre pe plan internațional. La fel, va determina atragerea investițiilor privind restabilirea pădurilor, promovarea agriculturii ecologice, conservarea resurselor de apă, precum și valorificarea potențialului turistic.


Susține Ecopresa, distribuie!

2 Comments

  • Felicitări tuturor!Landșaftul natural unical din zona Prutului de Jos este un patrimoniu nu numai de importanță locală și națională,dar,și internațională.Este bogăția noastră,
    poate unica,care supraviețuește în rezultatul impactului antropogen (așa cum poate numai NATURA).Sper că guvernanții noștri,indiferent de culori și apartenențe politice,să i-a o atitudine adecvată față de patrimoniul natural,să caute surse pentru efectuarea studiului de fesabilitate(argumentarea tehnico-economică și ecologică) pentru efectuarea măsurilor de reabilităre a ecosistemelor Prutului Inferior și a Dunării de Jos. Sper alocațiile necesare nu ne vor costa mai scump,decât datoria noastră față de natură și de urmașii noștri.

  • […] activități de conservare a biodiversității, în special în Parcul Național „Orhei”, Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” și în zonele umede Ramsar – Nistrul Inferior, Unguri-Holoșnița și „Lacurile Prutului […]

Comments are closed.