fbpx

La Chișinău a fost instalată prima stație de monitorizare a calității aerului atmosferic. Va analiza poluarea cauzată de traficul rutier

Susține Ecopresa, distribuie!

În Chișinău a fost instalată prima stație automată de monitorizare a calității aerului atmosferic de tip trafic. Stația a fost donată Republicii Moldova de către statul german și a fost instalată la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu străzile Alexei Șciusev și Mihai Viteazul. Instalația este capabilă să înregistreze un nivel de poluare preponderent influențat de emisiile provenite de la traficul auto, cu software-ul, analizoarele de gaze și consumabilele incluse.

Stația reprezintă o construcție modulară, din tablă zincată, camuflată color specific, echipată cu cinci analizoare de gaze pentru monitorizarea oxizilor de azot, dioxidului de sulf, ozonului, monoxidului de carbon și particulelor în materie PM10/PM2,5 cu consumabilele incluse, încorporate într-o construcție specifică. De asemenea, instalația are un sistem de condiționare și continuitate a alimentării cu energie electrică; pompă de prelevare; calculator cu accesoriile corespunzătoare; mobilier, dispozitive meteorologice și elemente de racordare la curent electric.

Lansarea acestei stații reprezintă o primă acțiune implementată de către Republica Moldova odată cu aprobarea legii privind calitatea aerului atmosferic, conform Directivei UE 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa”, susține Agenția de Mediu.

Conform noii legi, pentru monitorizarea și gestionarea eficientă a calității aerului atmosferic, teritoriul republicii urmează a fi divizat în zone și aglomerări de poluanți atmosferici cu concentrații atât ridicate, cât și mai scăzute, în funcție de structura surselor de emisie (trafic, industrie, gospodării, întreprinderi mici), condițiile climatice, descriere geografică, infrastructură, relief, densitatea populației. Aceste caracteristici vor fi relevante în identificarea tipologiei stațiilor ce vor urma a fi instalate: de trafic, industrială, urbană, rurală sau de fond.

În colaborare cu instituțiile abilitate și în conformitate cu propunerile experților internaționali în domeniul managementului aerului atmosferic, stația donată a fost recomandată pentru a fi amplasată în perimetrul intersecției bd. Ștefan cel Mare – str. Alexei Șciusev – str. Mihai Viteazul, unde este evidențiat unul din cel mai intens trafic din capitală.

La momentul actual, în scopul asigurării monitorizării continue a calității aerului atmosferic, stația este ajustată și racordată la rețeaua de curent electric și așteaptă punerea ei în funcțiune.

În perioada 21-24 iunie se preconizează vizita la stație a experților din Germania, care au contribuit la donația stației, în scopul pregătirii tehnice pentru lansarea acesteia. Lansarea oficială va avea loc pe 24 iunie.

Foto: Agenția de Mediu
Foto: Agenția de Mediu
Foto: Agenția de Mediu
Foto: Agenția de Mediu
Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu