fbpx

Guvernul va crea Agenţia Națională de Îmbunătățiri Funciare. Instituția va prelua gestionarea sistemelor de irigare

 Guvernul va crea Agenţia Națională de Îmbunătățiri Funciare. Instituția va prelua gestionarea sistemelor de irigare
Susține Ecopresa, distribuie!

În Republica Moldova va fi creată o nouă autoritate care va implementa politicile ce țin de domeniul funciar. Guvernul a aprobat crearea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Agenția va fi înființată prin transformarea Fondului de Dezvoltare Durabilă din Moldova, cu preluarea funcțiilor de la Agenția „Apele Moldovei” și Agenția Relații Funciare și Cadastru. Atribuțiile de bază ale noii instituții includ gestionarea domeniului conservării, ameliorării, sporirii fertilităţii solurilor și hidroameliorației.

Instituția va fi în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Acesteia îi va reveni responsabilitatea să  implementeze politicile în domeniul îmbunătățiri funciare și să realizeze proiectele de investiții în sistemele centralizate de irigare”, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea.

Proiectul prevede că Ministerul Mediului, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern, va elabora documentul privind transmiterea bunurilor imobile proprietate publică a statului din componența infrastructurii hidrotehnice din cadrul sistemelor de irigare/desecare în gestiunea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Finanțarea Agenției se va efectua din bugetul de stat pentru anul corespunzător şi din alte surse, conform legislației, în limitele alocațiilor aprobate în legea bugetară anuală.

Funcțiile de bază ale Agenției sunt asigurarea implementării documentelor de politici publice și a actelor normative din domeniul îmbunătățiri funciare, asigurarea durabilității investițiilor în domeniul îmbunătățiri funciare, acordarea suportului tehnic Ministerului Agriculturii la fundamentarea proiectelor de documente de politici publice și de acte normative în domeniul îmbunătățiri funciare, monitorizarea şi supravegherea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, elaborarea studiilor, programelor de cercetare în domeniu, elaborarea propunerilor anuale pentru investiţii.

În domeniul hidroameliorației, Agenția va asigura implementarea politicilor statului, exploatarea, întreţinerea şi reparaţia sistemelor de irigare și/sau desecare din domeniul public al statului, va asigura executarea lucrărilor de reabilitare a sistemelor, va monitoriza și va supraveghea patrimoniul hidrotehnic și exploatația sistemelor de irigare și/ sau desecare proprietate publică.

Conform informației Agenției „Apele Moldovei”, suprafața fizică a terenurilor irigate prin intermediul sistemului central de irigare în anul 2022 a fost de 7795 de hectare, iar două și mai multe udări – peste 33 de mii de hectare.

Proiectul de Guvern prin care a fost creată Agenția poate fi găsit mai jos.

Agentia Nataionala de Imbunatatiri Funciare by Ecopresa.md on Scribd

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu