fbpx

A fost simplificată procedura de obținere a autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei

 A fost simplificată procedura de obținere a autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei
Susține Ecopresa, distribuie!

Comisia pentru Situații Excepționale a modificat, în ședința din data de 8 august,  lista documentelor necesare pentru obținerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în scopul irigării terenurilor agricole din lacuri de acumulare sau iazuri. Astfel, deținătorii de terenuri nu vor trebui să prezinte un șir întreg de acte, dar se vor limita la câteva informații despre terenul care va fi irigat și despre lacul de acumulare. 

În urma modificărilor efectuate, solicitantul de a obține o autorizație de mediu pentru folosinţa specială a apei va anexa la dosar: 

  • planul și/sau schema terenului ce urmează a fi irigat, cu indicarea, după caz, a construcțiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare a cantității de apă care urmează a fi folosită și deversată, precum și a altor construcții destinate folosinței apelor;
  • pentru lacurile de acumulare/iazuri, care nu dețin Regulamentul de exploatare, elaborat conform Hotărârii Guvernului nr. 977/2016 și nu este inclus în Sistemul informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”, se va accepta Fișa tehnică a lacului de acumulare/ iazului, întocmită conform anexei nr. 1 la hotărârea menționată.
  • calculele privind cantitatea de apă care urmează a fi folosită;
  • rezultatele analizelor privind proprietățile fizico-chimice ale apei, corpului de apă, dacă analizele nu au fost efectuate de către alți solicitanți;
  • Fișa tehnică a lacului de acumulare/iazului indicată la punctul 14.1.2 va fi întocmită din contul solicitantului.

Până acum, solicitanții de autorizație trebuiau să prezinte și documentul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului, paşaportul prizei de apă, Regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor şi a lacurilor de acumulare, Planul de acțiuni/investiții privind protecţia resurselor de apă în perioada de folosinţă, Contractul pentru folosirea sectorului de subsol, Contractul de transportare şi receptare a apelor uzate pentru epurare și dovada publicării în presa locală a anunţului prevăzut la alin. (4) cu privire la solicitarea eliberării autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei.

Perioada de notificare a Agenției de Mediu privind obiecțiile la cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, în condițiile prezentei dispoziții, este de cinci zile de la data recepționării cererii de către instituție.

În acest interval de timp, Agenția de Mediu va examina/coordona, prin procedura ghișeului unic, condițiile de folosință a apei și va comunica solicitantului decizia de eliberare sau de refuz a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.

Noile prevederi vor fi valabile până la 30 septembrie 2022.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu