fbpx

Specialiştii atenţionează: Apa din subteran nu este bună pentru irigare

 Specialiştii atenţionează:  Apa din subteran nu este bună pentru irigare

Irigarea cu apă din subteran va degrada ireversibil solurile moldave Sursa: revista NATURA

Susține Ecopresa, distribuie!

De mai bine de şase ani se zbat grupurile obscure și latifundiarii pentru a obţine legalizarea irigării din subteran. Chiar dacă în acest timp ecologiştii au ţinut piept poftelor diferitor clanuri oligarhice din agricultură şi nu au permis irigarea din subteran, în această vară personajele cu viziuni înguste, egoiste, au reînceput să facă presiuni prin diferite instituţii în favoarea irigării cu ape subterane.

Revista NATURA a abordat, în luna iulie, subiectul irigării cu apă din surse subterane. De ce este riscantă utilizarea apei din subteran pentru irigare, au fost întrebaţi ecologişti, doctori în biologie, profesori universitari, reprezentanți de vază ai societăţii civile.

Iurie BEJAN, dr . în geografie, Institutul de Ecologie şi Geografie:

Iurie BEJAN, dr . în geografie, Institutul de Ecologie şi Geografie
Iurie BEJAN, dr . în geografie, Institutul de Ecologie şi Geografie

Utilizarea apelor subterane pentru irigare pe teritoriul republicii are un efect negativ asupra calității solurilor de cernoziom. Motivul: conținutul ridicat de săruri. Pentru utilizarea apelor subterane (inclusiv și în scopuri de irigare) este necesar de efectuat studii actualizate (la nivelul anilor 2011-2018) privind: cantitatea și debitele disponibile; calitatea apelor subterane (gradul de mineralizare, în primul rând); gradul de recuperare a acviferului în cazul unei exploatări extensive a acestuia; regionarea teritoriului republicii din punct de vedere al aplicării irigării terenurilor agrare cu ape subterane. Este necesar de a fi cercetat impactul apelor subterane pentru irigare din punct de vedere al proceselor ce pot duce la degradarea solului (dehumificarea, gleizarea, compactarea, înmlăştinirea, soloneţizarea, salinizarea ş.a.). Evident, trebuie estimat impactul ecologic şi gradul de asigurare a populației cu apă potabilă (care este prima prioritate de utilizare în conformitate cu Legea Apelor). Actualmente, nu există astfel de date actualizate, de aceea nici nu poate fi vorba despre utilizarea apelor subterane în scopuri de irigare.

Gheorghe JIGĂU, doctor în biologie, conf. universitar:

Gheorghe JIGĂU, doctor în biologie, conf. universitar
Gheorghe JIGĂU, doctor în biologie, conf. universitar

Cernoziomurile, dacă sunt supuse irigării, manifestă un şir de modificări funcționale, deja în fazele timpurii de irigare. Cercetările au arătat că până şi în cazul irigării cu apă din Nistru în soluri se atestă schimbări ireversibile, cu afectarea structurii solurilor.

Irigarea cu ape nepretabile pentru irigare, din rândul cărora fac parte apele subterane, provoacă modificări semnificative. Conform generalizărilor noastre, cca 80% din apele subterane nu sunt bune pentru irigare. Chiar dacă conținutul sărurilor ar fi sub un gram per litru, în componenţa sărurilor predomină elemente toxice – carbonatul şi bicarbonatul de sodiu. Ca urmare, apele subterane sunt puternic desulfurizate şi dispun de reacție alcalină. Valorile pH sunt mai mari de 8,7. Irigarea cu asemenea ape afectează biota solului, în special microbiomul responsabil de circuitul azotului. În plus, cu apele desulfurizate, în sol sunt aduse microorganismele care demarează procesele de reducere a sulfaților. În soluri se acumulează soda. Aceasta este foarte toxică pentru plantele de cultură.

Cercetările recente au arătat că deja după 8 ani de irigare cu apă subterană, conținutul de sodiu depăşeşte 13% – solul este soloneţizat, iar recoltele culturilor agricole se reduc cu 20-30%. Intensiv degradează structura stratului arabil cu formarea unui strat astructurat sau fin structurat cu grosimea 8-12 cm. Acesta conduce la instaurarea în soluri a unor regimuri pedofuncţionale extrem de nefavorabile. Deja în primii zece ani de irigare, în segmentul mediu al cernoziomurilor, se atestă gleizarea, care determină mobilizarea fierului în cantităţi toxice. În plus, gleizarea cauzează intensificarea reacției alcaline a solului.

După toate aceste argumente, pot menţiona că dezbaterile publice despre utilizarea apelor subterane pentru irigare pot avea loc doar după cercetări sistematice, pentru identificarea eventualelor soluții care ar reduce riscurile menționate.

Asea M. TIMUŞ, doctor, conf. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova:

Asea M. TIMUŞ, doctor, conf. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Asea M. TIMUŞ, doctor, conf. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Apa subterană are valoare de zăcământ mineral. După extragerea apei subterane pentru irigare intensivă riscăm să se formeze goluri subterane, ceea ce poate duce la consecințe negative, chiar prăbușiri și alte fluctuații de teren.

După irigare cu apă din subteran este afectată biochimia solului, are loc poluarea solului cu unele substanțe minerale și chimice străine agroecosistemului respectiv. Plantele agricole cultivate și irigate cu apele subterane se încarcă cu o șarjă de elemente biochimice neprietenoase, care ne afectează şi sănătatea. La fel,  biodiversitatea solului în care se aplică apă subterană pentru irigare suferă modificări, frecvent în dezavantajul ei, fiindcă plantele devin mai sensibile și astfel sunt preferate de unele insecte și alte nevertebrate care devin dăunătoare. Unii agronomi și fermieri vor spune: de unde s-au luat, că înainte nu erau. Răspuns: de la prea multe intervenții în Natură.

Ilia TROMBIŢKI, dr. în biologie, Asociaţia Eco-TIRAS:

Ilia TROMBIŢKI, dr. în biologie, Asociaţia Eco-TIRAS
Ilia TROMBIŢKI, dr. în biologie, Asociaţia Eco-TIRAS

Aproape 80% din toate apele subterane din R. Moldova au mineralizare mai mare  de un gram per litru, ceea ce, în cazul irigării, va provoca salinizarea solului. Un alt impact asupra solului va fi reducerea, chiar şi pierderea definitivă, a volumului apelor subterane, căci cantitatea apelor subterane depinde de regimul hidrologic, inclusiv de gravitatea schimbărilor climatice. Procesul aridizării, la care deja suntem martori, va provoca micșorarea apelor subterane.

Elena BIVOL, Asociaţia BIOS:

Elena BIVOL, Asociaţia BIOS
Elena BIVOL, Asociaţia BIOS

Nu putem permite irigarea cu apă din subteran, pentru că se epuizează rezervele de apă potabilă, şi, în scurt timp, nu vom mai avea ce bea. Deja multe sate de la sud se confruntă cu lipsa apei potabile, nivelul apei a coborât foarte mult din cauza irigărilor ilegale. Această practică abuzivă, în combinaţie cu reţinerea apei Nistrului de către ucraineni şi scăderea foarte mare a nivelului apelor freatice, ne va aduce în pragul unei catastrofe ecologice.

Andrei ISAC, membru al Consiliului Director al Centrului Naţional de Mediu:

Andrei ISAC, Centrul Naţional de Mediu
Andrei ISAC, Centrul Naţional de Mediu

Irigarea terenurilor agricole cu apa din sondele arteziene nu doar că este riscantă, dar este şi periculoasă – din cauza mineralizării apei subterane. Această practică va determina schimbarea compoziției chimice a solului, salinizarea şi degradarea treptată a stratului fertil. Astfel, există riscul de a pierde, în doar câţiva ani, sute de mii de hectare de sol fertil şi de a diminua până la zero potențialul şi valoarea economică a terenurilor. Surse de ape de suprafață pentru irigare avem suficiente, doar urmează să fie administrate corect şi eficient, să fie examinate şi descurajate cazurile de abuz sau exagerare. Din păcate, unii deţinători de staţii de irigare chiar au dublat preţurile pentru 1 m3 de apă pentru irigare –  de ex. la Criuleni –  fapt care impune fermierii să caute soluții mai puțin costisitoare, dar neprietenoase mediului şi dezvoltării durabile a sectorului agricol din ţară.

Alecu RENIŢĂ, Mişcarea Ecologistă din MoldovaRevista NATURA publică opiniile specialiștilor în domeniul mediului și agriculturii privind consecințele irigării cu apa din surse subterane

Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova
Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova

Apele subterane reprezintă o resursă strategică şi sunt parte din elementele de bază ale securităţii ecologice a Republicii Moldova. Avem nevoie de o evaluare exactă a volumului de apă subterană, a calităţii ei, a impactului asupra solurilor, a asigurării ferme din partea savanţilor că satele şi oraşele, comunităţile locale nu vor rămâne fără de apă potabilă – înainte de a decide pro sau contra irigării.

Se cer investigaţii ştiinţifice noi, cu participarea experților locali și internaționali, și doar după ce vom avea un studiu onest şi complex bazat pe principiile utilizării durabile a resurselor acvatice din subteran, vom putea relua discuțiile publice pro sau contra irigaţiei. În lipsa studiului e prematur să facem lobby sau să forţăm factorii de decizie să aprobe o decizie cu consecinţe imprevizibile pentru milioane de cetăţeni.

Pentru conformitate: Lilia CURCHI

Revista NATURA, iulie 2019

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!