fbpx

FAO: Vom promova practici agricole durabile și tehnologii prietenoase mediului

 FAO: Vom promova practici agricole durabile și tehnologii prietenoase mediului

Pășunatul, activitate tradițională în mediul rural, Glodeni, R.Moldova. Foto: Dinu Rusu

Susține Ecopresa, distribuie!

Până în 2019 FAO va continua să susțină dezvoltarea sectorului agroalimentar în R. Moldova, prevede un nou acord semnat cu Guvernul R. Moldova. Potrivit lui Raimund Jehle, Reprezentantul FAO în Moldova, sprijinul FAO se va concentra pe consolidarea sistemului de siguranță alimentară, servicii de control veterinar și fitosanitar. De asemenea, creșterea exporturilor de produse agroalimentare către UE și alte piețe, expertiza pentru promovarea produselor moldovenești pe piețele străine și cea națională, precum și reabilitarea sistemului de învățământ, cercetare și extensie.

Mai multe  aflăm din interviul cu Raimund Jehle, Reprezentantul FAO în Moldova.

Raimund Jehle Foto: ©FAO/Giuseppe Carotenuto

Raimund Jehle
Foto: ©FAO/Giuseppe Carotenuto

Care sunt în opinia dvs. principalele probleme pentru agricultura durabilă și dezvoltarea rurală? Cum afectează acestea populația din R. Moldova?

Pe de o parte, există o problemă socială: rata ridicată a șomajului din mediul rural care afectează aproximativ două treimi din populație. Această situație este agravată de salariile mici în agricultură în comparație cu alte sectoare ale economiei. Salariile sunt chiar mai mici în rândul femeilor, care câștigă, în medie, aproximativ 76 la sută din ceea ce câștigă bărbații. Din cauza reducerii oportunităților de angajare decentă în mediul rural din Moldova, avem emigrarea din sate, în special în rândul tinerilor și a femeilor și bărbaților care au un nivel de instruire ridicat.

Pe de altă parte, dezvoltarea agricolă durabilă este una dintre preocupările principale ale Moldovei, așa cum este stabilit în strategia “Moldova 2020.” Vom lucra cu Ministerul Agriculturii cu privire la politicile și practicile care să sprijine fermierii în cultivarea produselor vegetale, de înaltă calitate sănătoasă în paralel cu minimizarea utilizării pesticidelor și a impactului negativ al acestora. Această abordare este cunoscută sub numele de managementul integrat a daunătorului. FAO va colabora cu Ministerul Agriculturii și Serviciului Veterinar și Fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru a dezvolta programe și a oferi instruire în teren.

O altă preocupare importantă este necesitatea unor date statistice fiabile în elaborarea unor politici agricole coerente. În acest sens, Republica Moldova se va pregăti pentru următorul recensământ agricol prevăzut pentru 2020. Aceasta va implica actualizarea datelor existente și elaborarea unei metodologii pentru colectarea de informații suplimentare din sectorul agricol. FAO va furniza asistență tehnică atât Ministerului Agriculturii cât și Biroului Național de Statistică pentru realizarea acestui obiectiv.

Eforturi specifice vor fi alocate pentru abordarea emigrării din zonele rurale – de exemplu prin facilitarea investițiilor în agricultură, inclusiv din remitențele primite de la conaționalii moldoveni care lucrează în străinătate. În plus, cunoștințe agricole moderne vor fi puse la dispoziția fermelor de familie, inclusiv micilor agricultori, în conformitate cu Inițiativa Regională FAO privind împuternicirea micilor fermieri și a fermelor de familie. Acest lucru va sprijini Moldova în eforturile sale de a atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă, în special obiectivul 2, care se concentrează asupra reducerii sărăciei.

Ne concentrăm în special pe promovarea unor practici agricole durabile și a tehnologiilor prietenoase mediului, pentru a ne asigura că resursele naturale ale Moldovei sunt gestionate într-un mod durabil.

Bazin de acumulare a apei de ploaie. Foto: Ecopresa.md
Bazin de acumulare a apei de ploaie. Foto: Ecopresa.md

Care sunt beneficiile dacă Moldova gestionează resursele naturale în mod durabil?

Moldova are soluri fertile și un climat favorabil pentru producția agricolă. Dar se confruntă cu o serie de provocări privind mediul și schimbările climatice. Amenințările majore generate de schimbările climatice pentru agricultură sunt mai frecvente și mai severe: inundații, grindină și îngheț. Guvernul are, de asemenea, îngrijorări serioase cu privire la impactul secetelor severe, care survin acum aproape la fiecare doi ani și afectează majoritatea persoanelor active în agricultură.

Noi promovăm tehnologii de producție prietenoase mediului și sprijinirea agricultorilor, atât în adaptarea la schimbările climatice cât și la reducerea efectelor prin care agricultura contribuie la schimbările climatice. În acest fel, Cadrul de Programare pentru Țară susține angajamentele Guvernului prevăzute în Contribuția Națională Determinată conform Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice.

Vom sprijini, de asemenea, conservarea și utilizarea durabilă a produselor vegetale și a resurselor genetice animale, îmbunătățirea tehnologilor existente și introducerea de noi tehnologii de producție și facilitarea accesului agricultorilor la noile soiuri rezistente la secetă ale culturilor cerealiere și la tehnologiile prietenoase mediului. Vor fi de asemena sesiuni de instruire cu privire la practicile inovatoare de gestionare a apelor și terenurilor, precum și gestionarea deșeurilor de pesticide.

Moldova poate să își permită financiar să facă aceste schimbări?

Finanțarea totală necesară pentru punerea în aplicare integrală a Cadrului de Programare pentru Țară în Republica Moldova este de aproximativ 9.7 mil $. Dintre acestea, 4,5 milioane $ sunt deja disponibile, în timp ce alte 5,2 milioane $ sunt necesare să fie mobilizate – sub umbrela Programului de Cooperare Tehnică al FAO, precum și de la partenerii de dezvoltare atât la nivel bilateral cât și prin agenții multilaterale, prin eforturile comune cu Guvernul Moldovei.

Cu alte cuvinte, FAO va contribui în mod direct, cu o mare parte din resursele necesare și vom lucra pentru a mobiliza restul în parteneriat cu alte părți interesate. De asemenea, ne așteptăm la o contribuție insasi din partea Moldovei. La punerea în aplicare a acordului, vom urmări parteneriate largi în concordanta cu prioritățile și parteneriatele proprii ale Moldovei.

Autoritățile Republicii Moldova au stabilit parteneriate cu asociațiile de producători, organizații ale societății civile implicate în agricultură și extensiune, și institute de cercetare. Sectorul privat va contribui prin furnizarea de date relevante. Cooperarea regională între țările din regiune va fi promovată, în măsura în care este posibil, prin programele Sud-Sud Cooperare și Cooperare Triunghiulară.

Puteți să dați exemple de alte țări în care FAO a oferit sprijin deja în acest mod?

Eu, personal, sunt de asemenea reprezentant FAO în alte trei țări din regiune, unde avem exemple strălucite de succes în realizarea unei dezvoltări durabile a agriculturii.

FAO implementează programul ENPARD al Uniunii Europene în Georgia și Armenia prin furnizarea de activități de consolidare a capacităților în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Expertiza și cunoștințele noastre sunt apreciate atât de guvernul georgian in calitatea sa de beneficiar cât și de Uniunea Europeană ca partener de dezvoltare.

Un alt exemplu bun este crearea de loturi demonstrative în Armenia pentru cultivarea diferitor tipuri de fructe. După ce au văzut noile tehnologii pentru protecția si producerea fructelor, mulți fermieri armeni au reprodus aceste metode în fermele proprii.

Mai mult decât atât, abordăm și problema rezistenței la schimbările climatice a agricultorilor din Albania oferind suport în vederea creșterii capacității lor de combatere a inundatiilor.

FAO este o organizație lider în diferite comitete internaționale constituite să răspundă la probleme precum ar fi siguranța alimentară și gestionarea integrată a producției și a protectiei. Prin intermediul acestor forumuri, toate țările au posibilitatea de a discuta și decide cu privire la standardele internaționale recunoscute reciproc pentru calitatea și siguranța alimentară.

Multe bune practici internaționale și regionale pot fi reproduse în Moldova, și așteptăm cu nerăbdare punerea lor în aplicare cu succes, în beneficiul întregii țări.

Sursa: FAO.org

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!