fbpx

DOC/ O inițiativă legislativă prevede crearea Fondului Național de Mediu, în locul celui Ecologic

 DOC/ O inițiativă legislativă prevede crearea Fondului Național de Mediu, în locul celui Ecologic
Susține Ecopresa, distribuie!

Fondul Ecologic Național ar putea deveni Fondul Național de Mediu, un fond care va finanța programele și proiectele în domeniul protecției mediului și va fi gestionat de Ministerul Mediului sau de o instituție subordonată. Prevederile se regăsesc într-o inițiativă legislativă a deputatei PAS, Ina Coșeru. Experții CNA au identificat mai multe riscuri de corupție, iar Guvernul intenționează să avizeze pozitiv inițiativa, luând în considerare o serie de propuneri.

Ce prevede inițiativa legislativă

Potrivit notei informative a proiectului, scopul acestuia este eliminarea carențelor constatate la nivel legislativ care există acum la administrarea Fondului Ecologic Național și instituirea unui cadru normativ primar și instituțional eficient. Principala modificare este modificarea Capitolului VIII al Legii privind protecția mediului înconjurător, care specifică modul de formare și administrare a Fondului Național de Mediu (FNM).

Potrivit inițiativei Inei Coșeru, capitolul respectiv va avea opt articole care vor reglementa aspecte privind constituirea și sursele de formare ale Fondului Ecologic Național, aspecte generale privind finanțarea programelor și proiectelor în domeniul mediului, în principal domeniile și principiile generale aplicabile acestei activități, delimitarea competenței dintre Guvern, autoritatea centrală pentru resursele naturale și mediu și structura organizațională responsabilă de implementarea nemijlocită a mecanismelor de administrate ale FNM, precum și aspecte privind implementarea tehnologiilor informației în activitatea de administrare a FNM.

Astfel, proiectul definește Fondul Național de Mediu ca fiind totalitatea mijloacelor bugetare, precum și a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate finanțării programelor, proiectelor și altor activități desfășurate de autoritățile/instituțiile publice care exercită competențe în domeniul protecției mediului. Tot în proiect sunt delimitate unele competențe între Guvern, Ministerul Mediului și o instituției subordinată privind formarea și administrarea FNM. Astfel, în proiect se propune clarificarea (articolul 86) și indicarea expresă a competenței Guvernului de atribuire a competenței de administrare nemijlocită a FNM, la propunerea autorității centrale pentru resurse naturale și mediu, unei structuri organizaționale din sistemul administrativ al acestei autorități.

De asemenea, în proiect se propune completarea Legii respective cu un articol dedicat implementării tehnologiilor informaționale în activitatea de administrare a FNM. Și reieșind din prevederile proiectului de Lege privind instituirea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală se propune excluderea domeniului asigurării accesului populației la apă potabilă calitativă și sanitație din lista domeniilor pentru care pot fi utilizate mijloacele financiare ale FNM.

Riscurile de corupție identificate de CNA

Potrivit avizului Centrului Național Anticorupție, proiectul conține factori de risc și riscuri de corupție generați de caracterul lacunar al prevederilor, cum ar fi: formulare ambiguă care admite interpretări abuzive, lacună de drept, atribuții care admit derogări și interpretări abuzive, lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative, nedeterminarea entități publice responsabile/subiectului la care se referă prevederea, lipsa/insuficiența transparenței funcționării entităților publice, temeiuri neexhaustive/ambigui/subiective pentru refuzul sau inacțiunea entității publice.

Un astfel de risc a fost identificat în aliniatul 2 al articolului 86 care prevede că finanțarea structurii organizaționale responsabile de administrarea Fondului Național de Mediu poate fi efectuată și din contul mijloacelor financiare ale Fondului. Potrivit avizului CNA, proiectul stabilește că mijloacele financiare ale Fondului sunt destinate pentru finanțarea proiectelor și programelor în domeniul protecției mediului, nu și pentru finanțarea unei structuri. Astfel, se vor crea situații incerte cu referire la volumul mijloacelor financiare ce vor fi utilizate pentru finanțarea structurii enunțate supra.

„Pericolul coruptibil în acest caz constă în discreția excesivă a entității responsabile de administrare a mijloacelor financiare ale Fondului de a stabili la latitudinea sa modul de repartizare a resurselor financiare, existând, totodată riscul, ca aceste mijloacele să fie insuficiente pentru finanțarea proiectelor/programelor în domeniul protecției mediului. Or. Fondul se constituie pentru finanțarea programelor și proiectelor în domeniul protecției mediului. Instituirea unor astfel de norme va face imposibilă tragerea la răspundere a factorilor de decizie, care la implementare va conștientiza impunitatea lor pentru abuzurile săvârșite în procesul de aplicare, și deci astfel, va perpetua săvârșirea abuzurilor de serviciu. Respectiv, intenția autorului în acest sens este una incertă, iar acest fapt determină utilizarea ineficientă a resurselor financiare ale Fondului, care sporesc riscul delapidării de fonduri”, se arată în aviz.
Astfel autorii avizului recomandă ca pentru aplicarea eficientă a normelor propuse prin proiect, inclusiv în scopul diminuării nivelului de coruptibilitate, este necesară revizuirea și excluderea unor norme potențial coruptibile reflectate în raportul de expertiză anticorupție.

Guvernul intenționează să dea aviz pozitiv

Pe agenda ședinței din 9 februarie se regăsește avizul pozitiv al Guvernului la acest proiect de lege. Autorii notează că avizul se dă cu acceptarea unor propuneri printre care urmează ca la nota informativă a proiectului de lege, la capitolul fundamentarea economico-financiară urmează să fie descris impactul financiar asupra bugetului de stat, cu indicarea cheltuielilor necesare pentru implementarea prevederilor acestuia.

De asemenea, autorii avizului afirmă că nu este clar referitor la structura organizațională responsabilă de administrarea (gestionarea) Fondului dacă va fi creată o instituție nouă sau se vor delega competențe unei instituții existente. Astfel, consideră necesar de a suplimenta nota informativă cu date și costuri ce țin de structura organizațională vizată pentru facilitarea planificării mijloacelor necesare următorului ciclu bugetar.

Totodată, în aviz se arată că „aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative este benefică, deoarece existența unui Fond Național de Mediu gestionat corect și competent ar facilita implementarea multor proiecte din domeniul ecologiei și protecției mediului, soluționând o bună parte a problemelor acute de mediu din țară”.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!