fbpx

Comisia Europeană doreşte un model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separată a deşeurilor şi pentru etichetare

 Comisia Europeană doreşte un model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separată a deşeurilor şi pentru etichetare

Imagine simbol

Susține Ecopresa, distribuie!

Comisia Europeană a adoptat miercuri un nou Plan de acţiune pentru economia circulară – unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului verde european – noua agendă a Europei pentru creştere durabilă, scrie Agerpres.

CE va analiza posibilitatea de a se stabili un model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separată a deşeurilor şi pentru etichetarea acestora, se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Noul plan de acţiune prevede măsuri de-a lungul întregului ciclu de viaţă al produselor şi vizează să pregătească economia noastră pentru un viitor verde, să consolideze competitivitatea, protejând în acelaşi timp mediul şi să acorde noi drepturi consumatorilor. Noul plan valorifică rezultatele activităţii desfăşurate din 2015 şi se concentrează pe proiectarea şi crearea unei economii circulare cu scopul de a se asigura că resursele utilizate sunt menţinute în economia UE cât mai mult timp posibil. Planul şi iniţiativele acestuia vor fi elaborate cu implicarea strânsă a comunităţii de afaceri şi a părţilor interesate.

Tranziţia către o economie circulară este deja în curs, acest model durabil fiind adoptat de întreprinderi, de consumatori şi de autorităţile publice din Europa situate în fruntea plutonului. Comisia se va asigura că tranziţia către economia circulară oferă oportunităţi pentru toţi şi că nimeni nu este lăsat în urmă. Planul de acţiune pentru economia circulară, prezentat astăzi ca parte a Strategiei industriale a UE, propune măsuri care să asigure că produsele durabile devin regula pe piaţa UE, se mai menţionează în comunicat.

Executivul comunitar va propune acte legislative privind politica în materie de produse durabile pentru a se asigura că produsele introduse pe piaţa UE sunt concepute să dureze mai mult, să fie mai uşor de reutilizat, de reparat şi de reciclat şi vor include cât mai multe materiale reciclate în locul materiilor prime principale. Unica folosinţă va fi restricţionată, se vor găsi soluţii pentru obsolescenţa (declasarea tehnologică a unui material industrial prin apariţia altuia, mai modern – uzură morală) prematură şi se va interzice distrugerea bunurilor de folosinţă îndelungată rămase nevândute.

De asemenea, CE vrea să se asigure că în blocul comunitar capacitatea de acţiune a consumatorilor este consolidată. Consumatorii vor avea acces la informaţii fiabile cu privire la aspecte cum ar fi potenţialul de reparare şi durabilitatea produselor ceea ce îi va ajuta să facă alegeri durabile din punctul de vedere al mediului. Cetăţenii vor beneficia de un veritabil “drept la reparare”.

Atenţia este concentrată pe sectoarele care utilizează cele mai multe resurse şi în care potenţialul pentru circularitate este ridicat. Comisia va introduce măsuri concrete privind: produsele electronice şi TIC (“Iniţiativa pentru circularitate în domeniul electronicii” pentru a dispune de produse cu o durată de viaţă mai mare şi pentru îmbunătăţirea colectării şi a tratării deşeurilor, bateriile şi vehiculele, un nou cadru de reglementare pentru baterii în scopul îmbunătăţirii durabilităţii şi al stimulării potenţialului de circularitate al bateriilor), ambalajele (noi cerinţe obligatorii cu privire la ceea ce este permis pe piaţa UE, inclusiv reducerea ambalajelor), materialele plastice (noi cerinţe obligatorii pentru conţinutul de materiale reciclate, o atenţie deosebită fiind acordată atât microplasticelor, cât şi materialelor plastice de origine biologică şi biodegradabile), materialele textile (o nouă Strategie a UE pentru textile în scopul de a consolida competitivitatea şi inovarea în acest sector şi de a stimula piaţa UE a reutilizării materialelor textile), construcţiile şi clădirile (o Strategie cuprinzătoare pentru un mediu construit în mod durabil care să promoveze principiile de circularitate în cazul clădirilor), alimentele (o nouă iniţiativă legislativă privind reutilizarea, cu scopul de a înlocui ambalajele, vesela şi tacâmurile de unică folosinţă cu produse reutilizabile în cadrul serviciilor alimentare).

Executivul comunitar vrea să se asigure că se produc mai puţine deşeuri şi, pentru aceasta, se va acorda atenţie evitării producerii de deşeuri, în ansamblu, şi transformării acestora în resurse secundare de înaltă calitate care beneficiază de pe urma unei pieţe funcţionale a materiilor prime secundare. Comisia va analiza posibilitatea de a se stabili un model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separată a deşeurilor şi pentru etichetarea acestora. Planul de acţiune propune şi o serie de acţiuni menite să reducă la minimum exporturile de deşeuri de către UE şi să abordeze problema transporturilor ilegale din acest domeniu.

Economia circulară va avea beneficii nete pozitive sub forma creşterii PIB-ului şi a creării de locuri de muncă, deoarece aplicarea în Europa a unor măsuri ambiţioase legate de economia circulară poate duce la creşterea PIB-ului UE cu încă 0,5 % până în 2030 şi la crearea a aproximativ 700 000 de noi locuri de muncă.

“Pentru a se atinge neutralitatea climatică până în 2050, pentru a ne conserva mediul natural şi pentru a ne consolida competitivitatea economică avem nevoie de o economie pe deplin circulară. Astăzi, economia noastră este încă în cea mai mare parte lineară şi numai 12% din materialele şi resursele secundare sunt reintegrate în economie. Numeroase produse se strică prea uşor, nu pot fi refolosite, reparate sau reciclate sau sunt produse doar pentru o singură utilizare. Există un potenţial uriaş care poate fi exploatat atât pentru întreprinderi, cât şi pentru consumatori. Prin planul adoptat astăzi lansăm acţiuni pentru a transforma modul în care fabricăm produsele şi pentru a le oferi consumatorilor posibilitatea de a face alegeri durabile, în beneficiul propriu şi pentru mediu”, a declarat vicepreşedintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans.

La rândul său, comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevicius, a afirmat că se propun astfel măsuri pentru a schimba vârful lanţului durabilităţii – proiectarea produselor.

“Avem doar o singură planetă Pământ şi, totuşi, până în 2050, vom consuma ca şi cum am avea trei. Noul plan va integra conceptul de circularitate în viaţa noastră şi va accelera tranziţia către o economie verde. Propunem astfel măsuri hotărâte pentru a schimba vârful lanţului durabilităţii – proiectarea produselor. Măsurile orientate spre viitor vor crea oportunităţi de afaceri şi locuri de muncă, le vor acorda noi drepturi consumatorilor europeni, vor valorifica inovarea şi digitalizarea şi, la fel cum se întâmplă în natură, vor asigura faptul că nimic nu se iroseşte”.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!