fbpx

Guvernul a aprobat un nou Cod funciar. Informațiile despre terenuri vor fi incluse într-un registru online

Susține Ecopresa, distribuie!

Guvernul a aprobat proiectul noului Cod funciar care reglementează relațiile funciare și prevede o nouă clasificare a terenurilor și a modului de folosire a acestora. Proiectul Codului funciar înlocuiește Codul funciar din anul 1991 și un șir de alte acte normative adoptate ulterior în domeniu. Scopul este de a elimina unele norme și instituții ieșite din uz și pentru a realiza o unitate normativă în domeniu.

În noul Cod funciar sunt menținute unele obligații și interdicții din vechiul document. Spre exemplu, va fi și în continuare interzisă dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu destinație agricolă sau din fondul forestier de către persoane și întreprinderi străine.

Potrivit noilor reglementări, în cazul în care terenurile nu vor fi ținute în stare fitosanitară, autoritatea publică locală va soma proprietarul. Dacă somația rămâne fără răspuns, primăria din localitate poate să-şi rezerve dreptul de a administra terenul respectiv și de a dispune arendarea acestuia, pentru a preveni afectarea terenurilor adiacente cu boli, buruiene și vătămători.

De asemenea, deținătorii de terenuri vor fi obligați să întreprindă măsuri de prevenire și diminuare a impactului degradării solului, conform măsurilor de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole.

Suplimentar, Codul funciar prevede instituirea normelor privind crearea sistemului informațional Cadastru funciar, care va ține evidența terenurilor după categorii și moduri de folosință. Este vorba despre o bancă de date cu indicatorii stării de calitate (chimici, fizici, fizico-chimici, biologici) cu posibilitatea de prezentare publică a informației pentru consumatori.

Proiectul propune o nouă clasificare a terenurilor: după tipul de proprietate – terenuri proprietate publică a statului, terenuri ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu și doi și terenuri private.

În funcție de destinația acestora, documentul enumeră următoarele tipuri: terenuri cu destinație agricolă, destinate fondului forestier, fondului apelor, terenuri pentru construcții și amenajări, destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico-culturală și terenuri cu destinație specială.

Autorii au dedicat un capitol din Codul funciar ameliorării și amenajării solurilor. Potrivit lor, exploatarea intensivă a resurselor de sol a dus la degradarea accelerată a acestora. Principalele forme de degradare sunt eroziunea prin apă, dezumidificarea, solonețizarea și salinizarea solurilor. „Păstrarea pe termen lung a calității învelișului de sol este o abordare națională prioritară a Republicii Moldova. Conștientizând consecințele proceselor de degradare a solului, statul investește în ameliorarea calității solurilor și protecția lor, prin elaborarea documentelor de politici în acest sens, cu implementarea acțiunilor corespunzătoare de cercetare, conservare și exploatare într-un mod sustenabil a resurselor de sol”, se spune în nota informativă.

Proiectul noului Cod funciar poate fi găsit mai jos.

Cod Funciar by Ecopresa.md on Scribd

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu