fbpx

A fost aprobat primul plan de acțiuni pentru îmbunătățirea Prutului

 A fost aprobat primul plan de acțiuni pentru îmbunătățirea Prutului

Râul Prut. Foto: Dinu Rusu

Susține Ecopresa, distribuie!

Primul Plan de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră (PGDBH) a fost aprobat de Guvern.

Scopul documentului este de a asigura protecția și îmbunătățirea stării resurselor de apă de suprafață și subterane, gestionarea durabilă a resurselor de apă în cadrul districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră.

Planul, aprobat la 3 octombrie 2018, este adresat tuturor autorităților responsabile de gestionarea apei: Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției „Apele Moldovei”, Serviciului Hidrometerologic de Stat, Agenției Naționale de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, autorităților publice locale, utilizatorilor de apă, sectorului neguvernamental.

Planul Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră include o caracterizare generală a bazinului hidrografic, evaluarea stării apelor de suprafață și a celor subterane; principiile de identificare și delimitare a corpurilor de apă de suprafață (râuri și lacuri) și a celor subterane. O componentă cheie a PGBH reprezintă analiza principalelor presiuni și impactul acestora asupra corpurilor de apă.

În cadrul PGBH o atenție considerabilă este acordată analizei economice a utilizării resurselor de apă, care nemijlocit contribuie la afectarea stării resurselor de apă din cadrul bazinului rîului Prut: industria (inclusiv centrala hidroelectrică Costești-Stânca), captările de apă și deversările de ape uzate, agricultura, transporturile etc.

Pentru fiecare măsură inclusă în plan este stabilit un termen de realizare, resursele financiare (calculate estimativ) necesare implementării, instituțiile responsabile de implementare.

Planul va avea o evoluție de implementare și revizuire ciclică o dată la fiecare 6 ani, primul ciclu va fi finalizat în anul 2022.  Datorită complexității obiectivelor de mediu, realizarea lor va depăși termenul de 6 ani, determinat pentru acest plan.

Gestionarea și protecția resurselor de apă pe principiu bazinier, reflectate de planul sus-menționat, sunt principii prevăzute de Directiva Cadru privind Apa a Uniunii Europene (DCA).

Republica Moldova, în calitate de țară asociată UE, și-a asumat responsabilitatea să armonizeze legislația în domeniul apelor la Directiva Cadru Apa, care are drept scop îmbunătățirea stării resurselor de apă și protecția acestora prin prevenirea deteriorării și asigurarea unei durabilități pe termen lung. Totodată, această Directivă mai asigură o abordare inovatoare în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă bazată pe o abordare bazinală, luînd în considerare limitele naturale ale bazinelor hidrografice.

MEM_proiect ADA
Articol publicat în cadrul proiectului „Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă” realizat de Mișcarea Ecologistă din Moldova,  în cadrul Programului de Suport (granturi) destinate ONG‐urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, administrat de Agenția „Apele Moldovei”, ca parte a Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație din Republica Moldova (Faza 01)”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). Viziunile, opiniile, poziţiile care se includ în acest material nu neapărat reflectă opinia donatorilor.
Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!