fbpx

Un program de susținere a ONG-urilor de mediu pentru managementul integrat al resurselor de apă

 Un program de susținere a ONG-urilor de mediu pentru managementul integrat al resurselor de apă

Foto simbol

Susține Ecopresa, distribuie!

Un program de susținere a ONG-urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă a demarat, în martie 2018, în R. Moldova, datorită fondurilor Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Astfel, pe durata unui an, eforturile mai multor organizații neguvernamentale vor fi concentrate pe mesajul protecției resurselor de apă, iar despre buna gospodărire a surselor de apă se va discuta în familii, școli, instituții publice, în mass-media, pe rețelele sociale.

Posibilitatea susținerii prin granturi a ONG-urilor de mediu a apărut datorită proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație din Republica Moldova (Faza 01)”, în cadrul unui Acord semnat acum doi ani (la 13 mai 2016) de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Ministerul Mediului al Republicii și este în vigoare până la 31 august 2019.

Proiectul, implementat actualmente de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, lucrează cu actorii din sectorul de apă și sanitație la nivel național, raional și local, cu asociațiile profesionale din sector, cu ONG‐urile relevante din domeniul educației și mediului.

Implementarea acestui proiect va ajuta Moldova să își îndeplinească responsabilitățile din Acordul de Asociere la Uniunea Europeană și Acquis‐ul Comunitar și să răspundă provocărilor pentru realizarea unui management mai eficient al sectorului.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea stării de sănătate a populației din Moldova la capitolul boli transmisibile prin intermediul apei.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:

i) sporirea eficienței în gestionarea sectorului de apă și sanitație de către principalele părți implicate, și

ii) îmbunătățirea performanței instituțiilor și părților interesate din acest sector în implementarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație într‐un mod sustenabil, eficient și echitabil.

Proiectul are trei componente de bază:

(1) Dezvoltarea sectorului de apă,

(2) Implementarea Managementului Integrat al Resurselor de Apă (MIRA) și a Planurilor de Management a Bazinelor Hidrografice (PMBH),  și

(3) Suport la crearea și prezentarea națională  a sistemului informațional de apă  pentru a susține luarea deciziilor informate în sector. Componenta nr. 2 este în responsabilitatea Agenției „Apele Moldovei”, care administrează și Programul de Suport (granturi) pentru ONG‐urile de mediu.

Mișcarea Ecologistă din Moldova, Centrul Național de Mediu, „EcoContact”, „Biotica”, Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, „Verde e Moldova”, „Ecotox”, „Ecostrategii”, „Ecovisio”, „INQUAMoldova”– sunt ONG-urile care vor realiza activități cu suportul programului, promovând managementul integrat al resurselor de apă. La ele se adaugă organizații care activează în localități rurale – A.O. „Andrieș” la Ermoclia, Ștefan Vodă, „Asociația de Dezvoltare Economică a Regiunilor” în Bugeac, „Alternativa” în Chirsova, UTA Găgăuzia.

Pe durata unui an, reprezentanții societății civile se vor implica mai activ în soluționarea problemelor legate de managementul apei și al bazinelor hidrografice, vor contribui la dezvoltarea/ creșterea capacităților din domeniul managementului apei, vor elabora soluții inovative pentru rezolvarea problemelor ecologice legate de apă, vor crea un cadrul favorabil de cooperare cu actorii interesați în domeniul apelor.

Datorită activităților ample, vom afla despre gestionarea integrată a resurselor de apă după principiul de bazin hidrografic, vom fi încurajați să replicăm exemple de aplicare a conceptului dezvoltării durabile în domeniul apelor. Pentru că apa este o resursă naturală foarte importantă, echilibrul, calitatea, utilizarea eficientă a ei stau în responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

Corneliu BUSUIOC,
consultant local pentru evaluarea și monitorizarea proiectelor mici de granturi,
Proiectul „Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentării cu apă și sanitaţie din Republica Moldova”
MEM_proiect ADA
MEM_proiect ADA
Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!