fbpx

Un patrimoniu care surprinde oricând

 Un patrimoniu care surprinde oricând

Stânci milenare săpate de Răut la Orheiul Vechi. Foto: Alecu Reniță

Susține Ecopresa, distribuie!

Sergiu Suvac, profesor de geografie și istorie, IP Gimnaziul Ivancea, Orhei
Sergiu Suvac, profesor de geografie și istorie, IP Gimnaziul Ivancea, Orhei

Sălășluind prin părțile Parcului Național Orhei nu pot să nu depăn câteva fraze legate de valoarea acestui patrimoniu virgin. Deși  are un teritoriu relativ mic –  doar 33 792,09 hectare -, în raport cu alte parcuri ale marilor state ele lumii, valoarea îi este de neegalat.

Impresionează multitudinea formelor de relief. Văile cu pante în descreștere în aval, săpate de apa Răutului, sunt prezente în fiecare sătuc așezat pe aceste meleaguri înconjurate de codrii cu stejari seculari. Colinele care despart cele 18 comune din cadrul Parcului Național Orhei creează impresia unei hori strămoșești. Podișurile sau relief relativ deluros, cu înălțimi de 200 m prin zona satelor Ivancea, Curchi, Bravicea.

Nu putem trece cu vederea nici valoarea văilor înguste sub forma unor defileuri create de râul Răut în preajma Orheiului. Anume Răutul sparge, șerpuind, un lanț de dealuri din roci calcaroase, creând o atmosferă memorabilă oricărui vizitator la Orheiul Vechi, Furceni sau Trebujeni. Tot aici, sub stâncile voluptoase, se ascund istorii și legende ale locului.

Oricine poposește prin părțile Parcului Național Orheiul este plăcut surprins de bogăția peisajului arhitectonic popular ce se deschide la fiecare casă de gospodar. De la colacii de la fântână de lângă drum și stâlpii de la poartă, până la pragurile caselor și în cerdacuri – peste tot sculpturi în piatră. Meșterii spun că piatra care se extrage din minele și carierele de la Brănești, Mașcăuți, Furceni este ușor modelabilă. Simetria și gingășia lucrărilor din piatră ne vorbesc despre sufletul nobil al băștinașilor, ce-și imortalizează existența în tot ce-i înconjoară, cântându-și bucuria vieții în cioplituri și încrustații autentice în piatră. În cimitirile vechi ale acestor sate pot fi admirate cruci funerare vezi, de circa 150 de ani, dăltuite în piatră de vechii meșteri populari ai locului.

Patrimoniul Parcului Național Orheiul ne va impresiona oricând, desigur dacă îl vom cunoaște și explora…

Sergiu Suvac,

profesor de geografie și istorie,

IP Gimnaziul Ivancea, Orhei

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!