fbpx

Un bazin de acumulare a apei din precipitații a fost construit în raionul Cantemir

Susține Ecopresa, distribuie!

Un bazin de acumulare a apelor meteorice a fost creat în satul Antonești, raionul Cantemir. Aceasta este o măsură eficientă și durabilă de adaptare a comunităților rurale la schimbările climatice. Acesta este unul din cele 10 bazine construite în raioanele Cantemir, Criuleni, Hâncești, Leova și Ungheni cu asistența financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului „Reducerea riscurilor climatice și dezastrelor”, implementat de PNUD.

Bazinul din Antonești are o capacitate de 4.000 metri cubi de apă, dispune de instalații hidrotehnice moderne și este preconizat pentru irigarea a peste 30 hectare de legume cultivate în câmp deschis și în sere, scrie într-un comunicat al PNUD Moldova.

Gunther Zimmer, Șeful Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică din cadrul Ambasadei Austriece la Chișinău, a menționat în cadrul evenimentului de lansare a bazinului: „Din 2013 Austria a susținut proiecte realizate în Moldova, care-și propun drept scop să aducă în prim plan prioritatea de adaptare a țării la schimbările climatice. Bazinele pentru colectarea și acumularea apelor pluviale reprezintă o demonstrare a măsurilor de adaptare realizate în practică la nivel de comunitate. Bazinul de acumulare a apei din precipitații din Antonești este unul din cele 10 bazine construite în raioanele Cantemir, Criuleni, Hâncești, Leova și Ungheni cu suportul financiar al ADA din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Bazinele vor asigura locuri de muncă, vor spori biodiversitatea, servind drept o măsură durabilă împotriva schimbărilor climatice“.

Proprietarul bazinului, fermierul Vasile Culicovschi, a fost selectat în cadrul unui concurs public organizat de proiect și a beneficiat de asistență tehnică și un grant în valoare de până la 30.000 dolari SUA pentru construcția lui. „Acum cinci ani, când am lansat afacerea în agricultură, am construit un rezervor pentru a colecta și stoca apa pluvială de pe acoperișul serelor, însă prea mic și neadaptat pentru a face față cerințelor. Datorită susținerii oferite, am mărit capacitatea bazinului și l-am modernizat astfel încât să putem colecta eficient apele pluviale, să putem mări suprafețele cultivate și să asigurăm calitatea legumelor, chiar și în cei mai secetoși ani.” „Fără o sursă sigură de apă nici nu are rost să te ocupi de agricultură”, susține fermierul.

Datorită asistenței obținute, Vasile Culicovschi planifică să mărească suprafețele cultivate, să aplice practicile agriculturii ecologice, să adopte și alte tehnologii prietenoase mediului și chiar să deschidă o agro-pensiune și astfel să devină un model de afacere agricolă durabilă și pentru alți fermieri. „Toate acestea ne vor permite să eficientizăm costurile în procesul de producție, să optimizăm toate resursele implicate și să creăm mai multe locuri de muncă”, relatează antreprenorul.

Republica Moldova este foarte vulnerabilă față de schimbările climatice, ținând cont de structura sa economică, caracteristicile climaterice și geografice. Sectorul agricol este cel mai expus din toate sectoarele țării, oferind oportunități de asigurare a mijloacelor de trai pentru peste jumătate din populație. Facilitarea unei dezvoltări rezistente la dezastre și schimbări climatice este în centrul activității PNUD și la temelia unei dezvoltări durabile, din aceste considerente, atât pe plan global, cât și în Moldova, PNUD și-a asumat angajamentul de a promova politici informate din riscuri și soluții locale pentru schimbările climatice, care să contribuie la edificarea unor societăți inclusive și reziliente”, a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Bazinul de acumulare a apelor meteorice din Antonești, ca și celelalte bazine construite în cadrul proiectului, are o menire dublă: pe de o parte va servi ca o sursă de apă pentru irigarea terenurilor agricole, iar pe de altă parte, va fi o sursă de alimentare cu apă pentru autospecialele de la postul comunitar de pompieri și salvatori.

În perioada 2019-2022, proiectul „Reducerea riscurilor climatice și dezastrelor”, implementat cu asistența financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și cu sprijinul financiar al Estoniei contribuie la sporirea rezistenței și capacității de adaptare a comunităților rurale la schimbările climatice și dezastre prin îmbunătățirea infrastructurii de depozitare a apei și reabilitarea și dotarea posturilor locale de pompieri și salvatori din raioanele Cantemir, Criuleni, Hâncești, Leova și Ungheni. De asemenea, proiectul consolidează capacitățile factorilor de decizie și sporește nivelul de informare a populației locale din aceste cinci raioane cu privire la măsurile de reducere, prevenire și răspuns la schimbările climatice și riscul dezastrelor.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu