fbpx

TABEL/ Tarifele pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, aprobate de ANRE

 TABEL/ Tarifele pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, aprobate de ANRE

Sursa foto: enelx.com

Susține Ecopresa, distribuie!

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarifele fixe/prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2022 și a ajustat tarifele fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2020.

Astfel, în rezultatul calculelor efectuate conform prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe și a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, au fost aprobate valorile ajustate ale tarifelor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, potrivit tabelului:

Odată cu aprobarea tarifelor fixe, ANRE încurajează companiile interesate de investiții în energia verde să-și pregătească documentele necesare pentru a fi depuse la ANRE. Lista documentelor necesare poate fi consultată pe pagina oficială a ANRE.

Adițional, ANRE a aprobat Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale. Documentul reprezintă o redacție exhaustivă, clară și aplicabilă pentru părțile interesate, oferindu-le posibilitatea facilitării soluționării cazurilor și depășirea situațiilor apărute în procesul de măsurare a energiei electrice. Regulamentul în redacție nouă actualizează cerințele pentru echipamentele de măsurare a energiei electrice, ținând cont de progresul tehnic înregistrat în acest domeniu în ultimii 10 ani, și stabilește mai multe elemente menite să contribuie la dezvoltarea și centralizarea informațiilor privind valorile măsurate ale energiei electrice, astfel încât să crească viteza de prelucrare a datelor.

Noile cerințe vor permite consumatorilor finali să beneficieze direct de oferte îmbunătățite pentru energia electrică, datorită diversificării produselor contractate și apariției posibilității de a procura energia electrică la tarife diferențiate.

În scopul optimizării cadrului de reglementare, redacția nouă a Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale preia practic toate cerințele ce țin de stabilirea cantităților de energie electrică tranzacționate pe piața energiei electrice cu amănuntul incluse actualmente în alte acte normative, ceea ce va permite consumatorilor finali să cunoască mai ușor drepturile și obligațiile ce le revin în domeniul măsurării energiei electrice.

Într-o altă ordine de idei, modificările operate în alte acte normative aprobate de ANRE sunt menite să excludă unele echivocuri și să ofere utilizatorilor de sistem accesul la rețelele electrice în condiții clare, transparente și nediscriminatorii.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!