fbpx

Resturile de cupru, fier, sticlă, aluminiu și compostul nu vor mai fi considerate deșeuri

Susține Ecopresa, distribuie!

Deșeurile de cupru, deșeurile de fier și oțel și deșeurile de aluminiu, cioburile de sticlă și compostul s-ar putea să nu mai aibă statutul de deșeu. Ministerul Mediului a propus pentru consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern prin care intenționează să schimbe statutul acestor deșeuri. Aceasta pentru a facilita și promova reciclarea acestor tipuri de deșeuri. 

Potrivit autorilor proiectului, încetarea statutului de deșeu contribuie la creșterea încrederii utilizatorilor în calitatea materiei rezultate din prelucrarea deșeurilor și la încurajarea utilizării materialelor secundare. „Necesitatea elaborării proiectului menționat este determinată de facilitarea și promovarea reciclării deșeurilor, asigurarea unui nivel ridicat de protecție a mediului, eficientizarea resurselor naturale și reducerea cantității de deșeuri direcționate spre eliminare”, motivează autorii proiectului.

Proiectul de hotărâre de Guvern propus conține setul de criterii pentru încetarea statutului de deșeu (ÎSD) pentru cinci fluxuri de deșeuri: deșeuri de fier și oțel, deșeuri de aluminiu, deșeuri de cupru, cioburi de sticlă și compost, precum și o metodologie generală pentru definirea criteriilor de încetare a statutului de deșeu. Metodologia poate fi aplicată pentru alte fluxuri de deșeuri specifice, rezultând în final în definirea criteriilor specifice acelui flux de deșeuri, fiind concepută ca un ghid, care are la bază un set de elemente considerate necesare pentru definirea criteriilor de ÎSD, aplicarea cărora în practică este flexibilă.

Rezultatul scontat de pe urma aprobării proiectului Hotărârii Guvernului vizat constă în Stabilirea criteriilor de ÎSD care urmărește să încurajeze în continuare reciclarea, prin crearea unor condiții de concurență echitabile, precum și prin eliminarea sarcinilor administrative inutile”, se spune în descrierea proiectului.

Criteriile de ÎSD se aplică pentru anumite deșeuri și promovează producția de materii prime de calitate superioară prin definirea cerințelor tehnice și de mediu minime care trebuie îndeplinite de materiale. Informațiile privind caracteristicile produsului facilitează compararea acestora și pot îmbunătăți calitatea produsului final conducând la creșterea cererii lor și la o rată pozitivă a reciclării.

Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate până la data de 10.05.2022 la adresa Carolinei Banaru, consultant principal, Direcţia Politici de Management al Deșeurilor și Substanțelor Chimice, la adresa de email: carolina.banaru@mediu.gov.md, la numărul de telefon (022) 20 45 77  sau pe adresa: or. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 162, bir. 1016, Ministerul Mediului.

Proiect Hg Incetarea Statutulu…

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu