fbpx

Peștera lui Bechir de la Soroca a fost inclusă în Registrul monumentelor ocrotite de stat

Susține Ecopresa, distribuie!

Schitul rupestru „Peștera lui Bechir” din municipiul Soroca a fost inclus în lista monumentelor ocrotite de către stat. Deputații au votat, în ședința de ieri a Parlamentului, pentru modificarea Registrului monumentelor ocrotite de către stat, în care a fost inclus și schitul. 

În capitolul „ZONA DE NORD”, compartimentul Raionul Soroca se completează cu următoarea poziție: Stânca abruptă din stânga (nord) a Râpei Bechir (Bechirov Iar), la sud de or. Soroca, ocolul silvic Soroca, Zastînca II, parcela 24) Schitul rupestru „Peștera lui Bechir” sec. XVIII-XIX”, se menționează în hotărârea de Parlament.

Schitul rupestru „Peștera lui Bechir” din extravilanul satului Zastînca, raionul Soroca, săpat în stânca abruptă din stânga (nord) a Rîpei lui Bechir („Bechirov Iar”), este monument al naturii, înscris cu nr. 65 în Anexa 3 Monumente ale naturii la Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Face parte din șirul de complexe monastice și bisericești înșiruite în malurile abrupte de pe dreapta Nistrului și a unor văi în formă de canion, ce derivă din el. „Acest fenomen este încă insuficient studiat, cu toate că în unele complexe au fost efectuate cercetări, respectiv schitul nominalizat prezintă un interes deosebit din punct de vedere istoric și cultural. Fiind asigurat cu o infrastructură necesară (cale de acces amenajată), acest obiectiv va fi posibil de a fi introdus în circuitul turistic al zonei și al țării”, scrie în nota informativă a documentului.

Schitul rupestru „Peștera lui Bechir” a fost evaluat cu calificativele „valoare excepțională” la criteriile raritate și unicitate, autenticitate (datorită păstrării nealterate a aspectului original) și vechime. Valorii arhitectural urbanistice și celei memoriale i s-a conferit calificativul „valoare foarte mare” datorită impactului asupra priveliștii în contextul ariei naturale, dar și al interesului cultural memorial pe care îl poartă.

Potrivit legislației, ocrotirea monumentelor de către stat cuprinde prevederea şi asigurarea lucrărilor de evidenţă, studiere, punere în valoare, salvare, protejare, conservare şi restaurare; extinderea bazei materiale; folosinţa şi accesibilitatea monumentelor pentru diverse investigaţii în procesul de instruire şi propagare. Ocrotirea de către stat este exercitată de Parlament, Guvern, de consiliile raionale, municipale, orăşeneşti şi comunale, de preşedinţii raioanelor şi de primari.

Anterior, cu o astfel de inițiativă a venit Secția Cultură și Turism Soroca, scrie Observatorul.md, dar procesul s-a oprit în momentul în care Ocolul silvic, căruia îi aparținea terenul aferent schitului, a refuzat să înainteze această cerere către Ministerul Culturii.

Ulterior, în spațiul online a apărut o petiție, prin intermediul căreia cetățenii au fost îndemnați să semneze pentru a cere autorităților locale și naționale să nu ignore acest monument, dar să întreprindă măsuri urgente de conservare, restaurare și promovare.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu