fbpx

Ministerul Mediului vrea să reducă emisiile de gaze fluorurate. Ce sunt acestea și cât sunt de dăunătoare

Susține Ecopresa, distribuie!

Autoritățile de mediu își propun să reducă emisiile de gaze fluorurate cu efect de seră în Republica Moldova. Este vorba despre gazele care sunt folosite în sistemul frigorific. Un proiect de lege a fost expus consultărilor publice de către Ministerul Mediului. Republica Moldova urmărește reducerea impactului acestor substanțe asupra mediului prin reglementarea strictă a consumului de gaze F și aplicarea măsurilor de precauție pentru a preveni orice scurgeri din echipamente.

Potrivit autorilor proiectului, lipsa reglementării privind reducerea impactului asupra mediului al gazelor fluorurate cu efect de sera (în continuare – gaze F) împiedică tranziția echitabilă și corectă către o economie verde, neutră din punct de vedere climatic și competitivă, conformă obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”.

Gazele fluorurate cu efect de seră sunt o familie de gaze utilizate în numeroase aplicații industriale. Deși gazele F nu au proprietăți de diminuare a stratului de ozon, sunt în general de toxicitate scăzută și non-inflamabili, majoritatea acestora au un înalt potențial de încălzire globală (GWP), contribuind astfel la încălzirea globală, atunci când sunt eliberate în atmosferă.

Hidrofluorcarburile (în continuare- HFC) constituie grupa cea mai des utilizată de gaze fluorurate. Acestea sunt utilizate preponderent ca agenți de refrigerare în echipamentele frigorifice, de climatizare și pompe de căldură, agenți de expandare pentru spume, substanțe de stingere a incendiilor, agenți propulsatori pentru aerosoli și solvenți.

Legea este concepută în scopul atenuării schimbărilor climatice și protejării mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră și luarea măsurilor de prevenire a emisiilor de gaze F pe toată durata ciclului de viaţă al acestora, se menționează în nota informativă a proiectului.

Datorită utilizării largi a HFC în RM, emisiile acestora s-au majorat în perioada 1995-2019 de circa 75.6 ori (de la 3.27 kt CO2 echivalent în 1995 până la 247.02 kt CO2 echivalent în 2019),  în special emisiile din spumele expandabile, cît și cele accidentale din sectorul refrigerare și aer condiționat (RAC). Pe lângă cantitățile impunătoare de HFC (substanțe importate în vrac), echipamentul frigorific (frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice comerciale, instalații frigorifice industriale) și cele de condiționare a aerului (climatizoare staționare și auto) reprezintă una din cele mai relevante surse de emisii de HFC”, susțin autorii.

Pentru a controla emisiile de gaze-F, inclusiv de hidrofluorocarburi (HFC), Uniunea Europeană a adoptat două acte legislative: Regulamentul privind gazele-F și Directiva privind sistemele mobile de climatizare.

Propunerile asupra proiectului pot fi înaintate până pe 10 mai la adresa Ministerului Mediului.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu