fbpx

Ministerul Mediului face totalurile: În această toamnă au fost împădurite peste 1360 de hectare

Susține Ecopresa, distribuie!

Ministerul Mediului face totalurile. Într-o lună și jumătate de a campaniei de înverzire a plaiului au fost împădurite peste 1300 de hectare de teren. Pe aceste suprafețe au fost efectuate lucrări de plantare, lucrări de ajutorare a regenerării naturale și completări.

Potrivit ministerului, Campania Națională de Împădurire a fost lansată anul acesta oficial la data de 13 noiembrie, iar în fondul forestier gestionat de Agenția „Moldsilva”, în toamna anului curent, activitățile de împădurire/reîmpădurire a terenurilor au cuprins o suprafață de cca. 1363 ha, dintre care, lucrări de plantare parcurse  pe o suprafață de 228,0 ha, lucrări de ajutorare a regenerării naturale pe o suprafață de 242,3 ha și completări pe o suprafață de 893,0 haMăsurile sunt luate în vederea realizării unor scopuri ambițioase de atingere a echilibrului ecologic din regiune, gradul de împădurire a țării să ajungă la 20% sau 25%”, se spune comunicatul ministerului.

Astăzi suprafața acoperită cu păduri din fondul forestier constituie cca. 381,8 mii ha (inclusiv 51,3 mii ha ale APL), constituind 11,4% din teritoriul țării. Conform distribuției fondului forestier cele mai mari terenuri acoperite cu păduri se atestă în raioanele Hâncești, Orhei, Strășeni, Călărași, Ungheni.

Potențialul pentru împădurire sau suprafața terenurilor degradate și impracticabile pentru agricultură în prezent constituie 981 mii ha

Potrivit ministerului, extinderea teritoriului împădurit, inclusiv crearea și gestionarea ariilor protejate, sunt necesare pentru echilibrarea serviciilor ecosistemice și păstrarea biodiversității la nivel național, dar și în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate în fața comunității internaționale, pentru diminuarea riscului încălzirii globale, în contextul semnării unor acorduri și declarații la nivel mondial. Misiunea noastră de îndeplinit pentru următorul deceniu este crearea a 100.000 ha de noi păduri.

 Conservarea pădurilor este una din prioritățile Ministerului Mediului pentru următorii ani

Până în 2030 omenirea și-a asumat, printr-o declarație semnată de liderii mondiali, să oprească pierderea pădurilor, inversând această tendință spre extinderea lor. Procesul de regenerare și extindere a suprafețelor împădurite este coordonat de Ministerul Mediului, unde organele administrației publice locale asigură participarea agenților economici, studenților/elevilor, altor categorii de cetățeni la realizarea acțiunilor de plantare. De asemenea, actori din societatea civilă vin cu contribuții în sprijinirea inițiativelor de plantare a pădurii.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu