fbpx

Jurnaliști și ONG-uri de mediu au fost instruiți privind Registrul Național al Emisiilor și al Transferului de Poluanți

 Jurnaliști și ONG-uri de mediu au fost instruiți privind Registrul Național al Emisiilor și al Transferului de Poluanți

Seminar tematic pentru jurnaliștii și ONG-urilor de mediu privind Registrul Național al Emisiilor și al Transferului de poluanți

Susține Ecopresa, distribuie!

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul Oficiul Prevenirea Poluării Mediului și Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova, au organizat un seminar tematic pentru jurnaliștii și ONG-urile de mediu privind Registrul Național al Emisiilor și  al Transferului de poluanți.

La seminarul tematic jurnaliștii au aflat cum funcționează Registrul național al emisiilor și transferului de poluanți. Documentul este conceput sub forma unei baze de date electronice care este accesibilă publicului la adresa https://retp.gov.md  și conține date cu privire la poluanții emiși sau transferați, dintr-o varietate de surse, care pot avea un efect potențial dăunător asupra mediului. Funcționalitatea registrului, precum și a sistemului informațional este coordonată de către MADRM în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 373 din 24 aprilie 2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți.

„Prin acest registru, publicului este asigurat un acces mai sporit la informaţia de mediu, iar diseminarea acestei informaţii contribuie  la o mai bună conştientizare a problemelor de mediu, la un schimb liber de opinii, la participarea efectivă a publicului în procesul de luarea a deciziilor de mediu şi la o îmbunătăţire a calităţii mediului.  Registrul național de emisii de poluanți obligă agenții economici să elaboreze rapoarte anuale privind emisiile și transferurile de poluanți, iar după validarea lor de către autoritățile competente,  datele devin publice”, a menționat Svetlana Bolocan, șefa Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Managerul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului, Tatiana Țugui, a menționat că în afară de sistemul informațional de date RETP.GOV.MD, în 2018 a fost elaborat și Ghidul privind aplicarea metodologiilor și tehnicilor de calcul, care urmează a fi aprobat  de către minister. Adițional, pentru a crește numărul utilizatorilor, precum și pentru a familiariza părțile implicate în gestionarea sistemului, pe parcursul ultimului semestru au fost organizate instruirii tematice cu agenții economici din toate regiunile și sectoarele-cheie supuse raportării.

Pentru anul de referința 2017 rapoartele se depun online, accesând retp.gov.md până 30 noiembrie 2018. Totodată, 30 aprilie 2019 va fi termenul limită la care agenții economici vor raporta independent emisiile și transferul de poluanți pentru anul 2018.

Suntem deschiși să organizam sesiuni de instruire în cadrul mai multor localități, unde activează agenți economici, pentru a prezenta modalitatea de raportare a datelor privind emisiile și transferurile de poluanți”, a menționat Tatiana Țugui.

Reprezentanții mass-media (Gazeta de Sud, Revista Natura, Gazeta Satelor,  TV Prim, Radio EcoFM, Radio Vocea Basarabiei, jurnaliști liber-profesioniști etc.) și ai ONG-urilor de mediu  (MEM, Afina, AO „Colaborare”, AO „Salcuta”, AO „CRDSE”, AO „Alianța între generații”, AJMTEM etc.) au apreciat importanța unor asemenea seminare tematice, inclusiv din perspectiva consolidării capacităților de reflectare și diseminare a informației privind problemele de mediu.

Lucia Tăut (mijloc) vorbește despre importanța emisiilor și transferului de poluanți
Lucia Tăut (mijloc) vorbește despre importanța emisiilor și transferului de poluanți

„Emisiile și transferul de poluanți reprezintă o temă de interes major pentru public, pentru că acești factori influențează direct sănătatea oamenilor și starea mediului. Pentru noi, jurnaliștii, este o temă cu multe necunoscute”, a remarcat Lucia Tăut, jurnalistă TV și on-line.

„Interesul nostru este ca cititorii să aibă acces la informația completă, profesionist abordată și culeasă de la specialiști de primă mărime. Acest seminar tematic  despre poluanți este binevenit, deoarece abordează un subiect nu doar puțin mediatizat, dar și deseori eronat reflectat”, a menționat Silvia Ursul, revista NATURA.

„Experții prezenți la seminarul tematic ne-au prezentat cum putem avea acces la datele emisiilor și transferului de poluanți raportate de agenții economici. Este evident că fără ajutorul specialiștilor în domeniu este greu să abordezi asemenea subiecte”, a adăugat Alexandru Nistiriuc, Radio Vocea Basarabiei.

Seminarul tematic pentru jurnaliștii și ONG-urilor de mediu a întrunit peste 20 de participanți și a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților pentru dezvoltarea Registrului Național al Emisiilor și Transferului de Poluanți (RETP) și suport în implementarea strategiei SAICM în două țări cu economie în tranziție: Republica Moldova și Republica Macedonia”, finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu prin intermediul Fondului de Trust – Program de Start Rapid SAICM .

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!