fbpx

Discuții cu ministrul Mediului la Clubul Jurnaliștilor de Mediu

 Discuții cu ministrul Mediului la Clubul Jurnaliștilor de Mediu

Din activitatea AJMTEM Foto: AJMTEM

Susține Ecopresa, distribuie!

Reforma  instituțională şi gestionarea deşeurilor se numără printre prioritățile de bază ale Ministerului Mediului pentru anul 2015. Acestea au fost anunțate ieri de Sergiu Palihovici, ministrul Mediului, în cadrul ședinței Clubului Jurnaliștilor de Mediu. Evenimentul a fost organizat de Mişcarea Ecologistă din Moldova (MEM) şi Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din R. Moldova (AJMTEM), în parteneriat cu Ministerul Mediului.

Ministrul Mediului a explicat că  planul de activități al ministerului pentru 20015 este în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM – UE, fiind unul foarte ambițios.  Totodată, a subliniat ministrul, este esenţial ca populația să conștientizeze importanța problemelor de mediu.

Un alt aspect discutat ţine de Planului naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră care prevedea împădurirea unei suprafețe de 2500 de hectare de terenuri degradate. Finanțarea acestei acțiuni ar fi trebuit să vină din partea Fondului Ecologic Național (FEN), însă cadrul legislativ nu permite alocarea banilor din această sursă. În aceste condiții, ministerul trebuie să găsească surse alternative de finanțare. Ministrul a accentuat pentru jurnaliștii prezenți la şedinţă că în această săptămână va avea întrevederi cu reprezentanții Băncii Mondiale și se va strădui să obțină banii necesari întru realizarea acestei priorităţi declarate anterior.
Un alt aspect important al activităţii Ministerului Mediului în 2015 ţine de reforma instituțională, care este o „provocare majoră, dar necesară”, a explicat ministrul. Reforma presupune restructurarea instituţiilor subordonate ministerului. Sergiu Palihovici a menționat că nu va mai exista, ca structura aparte, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, vor fi schimbări la Agenția „Moldsilva”, iar Agenţia „Apele Moldovei” va fi reorganizată. În acest mod, a subliniat ministrul, se va obţine o delimitare clară a atribuțiilor și o bună funcționare a ministerului. Promovarea politicilor va ţine de aparatul central, Agenția Națională de Mediu se va ocupa de implementarea acestora, iar Inspectoratul Ecologic de controlul respectării legislaţiei de mediu. În același context, ministerul îşi va orienta forțele spre găsirea unor noi surse de finanțare, în special asistenţă străină, deoarece fondurile pe care le deține sunt limitate.

Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, a accentuat necesitatea implicării mass-media în reflectarea reformelor menționate de ministru. În același timp, a atras atenția asupra importanţei implicării presei întru formarea conştiinţei ecologice a populaţiei. De asemenea, a adus în discuţie Regulamentul privind arenda fondului forestier care trebuie amendat sau, cel puțin, revizuit.
În cadrul aceleiaşi ședințe, s-a convenit asupra semnării unui acord de colaborare între jurnaliștii de mediu şi minister, pentru o mai bună comunicare și mediatizare a tematicii de mediu. În acest context, jurnalistul Ion Domenco de la publicaţia „Cuvântul Liber” a subliniat importanța unui astfel de parteneriat, reieşind din faptul că  problemele de mediu necesită o atenție sporită atât din partea autorităților, cât și a jurnaliștilor.

Lilia Curchi, directorul executiv al Asociației Jurnaliștilor de Mediu, a remarcat importanţa fortificării colaborării dintre jurnaliştii interesaţi de mediu şi autorităţile în domeniu. S-a convenit că la următoarea instruire a tinerilor jurnalişti să fie abordată tema conservării biodiversităţii în R. Moldova.
Ședința clubului Jurnaliștilor de Mediu este parte integrată a proiectului „Agenda Națională de mediu: prin comunicare, spre o mai bună guvernare a mediului”, implementat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova. Proiectul este susținut de Programul „Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacității organizațiilor non-guvernamentale”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!