fbpx

Depozitul de deșeuri al Centralei de la Cuciurgan – principalul poluator al regiunii Odesa

 Depozitul de deșeuri al Centralei de la Cuciurgan – principalul poluator al regiunii Odesa

Foto: dniester-commission.com

Susține Ecopresa, distribuie!

În bazinul râului Nistru sunt amplasate mai multe depozite de deșeuri ale întreprinderilor din industria de petrol, gaze, chimice și energitice. Aceste depozite create în mod natural sau artificial pentru deșeurile industriale reprezintă o potențială amenințare pentru mediu, din cauza depozitării îndelungate a deșeurilor care conțin substanțe toxice, și a potențialului risc de accidente.

În cadrul proiectului „Facilitarea cooperării transfrontaliere și a managementului integrat al resurselor de apă în bazinul râului Nistru”, a fost finalizat un inventar  a celor 31 de depozite care conțin peste 160 de milioane de tone  de deșeuri care au clasa II-IV de pericol.  Unul dintre depozitele monitorizate aparține ЗАО «Молдавская ГРЭС»(Centrala termoelectrică de la Cuciurgan) – una dintre cele mai mari centrale termice care furnizează electricitate  R. Moldova.

Centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Foto: ru.wikipedia.org

Centrala a fost construită în 1964 pe coasta de vest a estuarului Cuciurgan, în partea de sud a regiunii transnistrene din Republica Moldova. Însă groapa de cenușă și zgură a centralei se află pe teritoriul Ucrainei, iar proprietarul și responsabilul de funcționarea  acesteia este întreprinderea transnistreană – Centrala termoelectrică de la Cuciurgan .

După prăbușirea URSS și instituirea graniței statelor independente, depozitul de cenușă  și zgură al centralei au ajuns pe terenurile satului Gradenitsky din raionul Belyaevsky din regiunea Odessa.

Situația la depozit

Potrivit Centralei, cărbunele nu a fost utilizat ca tip de combustibil în ultimul deceniu, iar din 2005 la depozit nu a fost dus cenușă sau zgură. În ciuda faptului că groapa nu este exploatată de întreprindere, aceasta dăunează mediului și sănătății umane, așa cum s-au plâns în mod repetat rezidenții locali.

Autorii studiului au notat că nu sunt disponibile informații despre cantitatea totală de cenușă și zgură acumulate în groapa de decantare. Din documentația disponibilă se știe că, în perioada 2002-2004, au fost duse 711.750 mii tone de deșeuri în depozitul de cenușă.

De asemenea, conform calculelor preliminare peste 41,6 mii tone de praf pe an sunt emise de pe suprafața instalațiilor de eliminare a cenușei și zgurii, care este transportată de vânt și din cauza căreia suferă locuitorii satului Gradenitsy. Irigarea deșeurilor de cenușă acumulate nu este efectuată.

Amplasarea gropii de cenușă și zgură a al Centralei de la Cuciurgan în raport cu rețeaua hidrografică. Sursa: dniester-commission.com

Conform concluziilor Departamentului de Ecologie și Resurse Naturale ale Administrației Regionale a Statului Odessa, ЗАО «Молдавская ГРЭС» este una dintre principalele întreprinderi care poluează mediul din raionul Belyaevsky din regiunea Odessa.

Probleme cheie legate de funcționarea depozitului Centralei termoelectrice de la Cuciurgan

1. Statutul nerezolvat al depozitului de cenușă al Centralei;

2. Exploatarea depozitului de cenușă și zgură se face cu încălcarea legislației de mediu: nu sunt îndeplinite cerințele tehnologice la umplerea secțiunilor, nu se irigă deșeurile de cenușă și zgură, care poluează suplimentar aerul atmosferic și solul;

3. Centrala termoelectrică de la Cuciurgan folosește în mod special resursele de apă ale rezervorului Cuciurgan și evacuează deșeurile diluate din stație din rezervor în râul Turunchuk, ceea ce afectează negativ situația ecologică din regiune;

4. Centrala  nu plătește o taxă pentru poluarea mediului. Nu există permise pentru emisiile de poluanți în atmosferă, eliminarea deșeurilor. Din 2000 nu s-a efectuat nici o plată pentru eliminarea deșeurilor.

5. Documentele cu privire la dreptul de utilizare a terenurilor de către  Centrala termoelectrică de la Cuciurgan nu sunt executate în conformitate cu Codul funciar actual al Ucrainei.

6. Conform unei investigații  privind nivelul radiațiilor efectuat pe un teren ocupat de deșeurile industriale ale Centralei termoelectrice de la Cuciurgan, realizat de specialiști ai Departamentului de Igienă Radiațională a Serviciului Sanitar și Epidemiologic de Stat din Regiunea Odessa, s-a constatat o depășire de 2-3 ori de fond gamma (14 μR / oră) în comparație cu media regională.

La 11 octombrie 2019, experții ucraineni, împreună cu reprezentanții părții moldovenești, au vizitat depozitul de cenușă și zgură pentru a determina starea actuală și caracteristicile tehnice ale structurilor. În timpul unei examinări vizuale s-a depistat:

 suprafața depozitului este acoperită cu trestii, ceea ce reduce eliminarea fracțiilor mari de praf. Totuși, acest lucru nu rezolvă problema, deoarece terenurile afectate nu au fost recuperate în mod corespunzător și continuă dispersarea particulelor fine de praf de cenușă și praf, care sunt transportate de vânt

Pe suprafața bazinului au crescu trestii

 s-a observat construirea repetată a unui baraj situat pe partea opusă a centralei

 au fost găsite o stație de pompare distrusă și o fostă chiuvetă, care în trecut făceau parte din stație de decantare. Aceste structuri pot indica limitele primei hărți de acționare. Astfel, există semne de încălcare a cerințelor tehnologice la umplerea secțiunilor de acționare: deșeurile sunt depozitate în afara primei hărți – terenul alocat destinat acestor scopuri (în jurul rezervoarelor de pompare și decontare)

 la rândul său, bazinul este distrus, granițele sale pot fi văzute din mai multe părți, judecând după prezența vegetației, cealaltă parte a acumulatorului este egală cu nivelul de cenușă și zgură acumulată. Astfel, apa din bazin, căzând direct în amestecul de cenușă și zgură, a menținut nivelul de umiditate și a contribuit la supraîncărcarea suprafeței rezervorului cu vegetație;

– o conductă a fost evacuată în spatele barajului de depozitare (se pare că nu a fost utilizată) pentru pomparea cenușei și zgurii. Probabil, a fost planificat să folosească terenul din spatele barajului ca carte de rezervă în cazul completării unității principale. Polii electrici de înaltă tensiune se termină la nivelul pompei și barajului distrus. Aparent, aceasta a fost granița primei hărți și au existat alte transformatoare care lipseau în momentul inspecției.

Depozitul de cenușa și zgura al centralei moldovenești  este, de fapt, o instalație abandonată care ocupă suprafețe mari de terenuri ucrainene (272,8 ha). În timpul funcționării, regimul de depozitare a deșeurilor a fost încălcat. Apa de drenare contaminată din acționare este drenată în canalul ocolitor, care se varsă în râul Cuciurgan, afluentul stâng al râului Turunchuk din bazinul râului Nistru. Întreprinderea nu a închis în mod corespunzător depozitul și nu a efectuat recuperarea terenurilor utilizate.

Probleme cheie care trebuie abordate cu conducerea Centralei

1. Plata taxelor de mediu pentru poluarea mediului

2. Plata impozitului funciar

3. Rambursarea plăților pentru întreținerea stațiilor de pompare a drenajului, barajelor de protecție, canalelor de scurgere și plata pentru electricitate în timpul funcționării lor

4. Înregistrarea legală a transferului de către Ucraina a stațiilor și canalelor de pompare a drenajului la balanța Centralei din Moldova

5. Menținerea nivelului optim al rezervorului Kuchurgan

6. Elaborarea și aprobarea regulilor de utilizare a resurselor de apă din rezervorul Kuchurgan

7. Închiderea corespunzătoare a groapei de cenușă și zgură, refacerea terenurilor afectate de îndepărtarea cenușii și zgurii timp de mai mulți ani, odată cu renașterea solului și a acoperirii vegetației.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!