fbpx

Declarație: STOP activităților recreaționale ilegale, barbare și distructive în arealul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” și în alte rezervații și arii naturale protejate de stat

 Declarație: STOP activităților recreaționale ilegale, barbare și distructive în arealul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” și în alte rezervații și arii naturale protejate de stat

Activități recreaționale neconforme și ilegale în arealul Rezervației Cultural-Naturale Orheiul Vechi. Foto: 5 iunie 2021, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

Susține Ecopresa, distribuie!

Promontoriul de la Trebujeni al Complexului Orheiul Vechi, cu statut protejat de rezervație istorico-culturală şi naturală, inclus în cadrul Parcului Național Orhei, este distrus prin activități recreaționale ilegale și barbare, se arată într-o DECLARAȚIE semnată de peste 100 ONG-uri, membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și alte organizații obștești.

De Ziua Mediului, în cadrul drumeției pe traseul Trebujeni-Furceni, echipa Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic a surprins unități de transport cuadricicluri care fac tururi distractive prin aria protejată de stat, punând în pericol flora și fauna rezervației, distrugând masivele de calcar și versanții pitorești ai râului Răut.

După publicarea imaginilor, mai mulți cetățeni au semnalizat și alte activități contrare legii și cu impact distructiv asupra peisajului din acest areal: tururi pe motociclete pe versanții fragili, escaladarea malurilor stâncoase cu unități de transport cu „gheare”, extragerea pietrei din malurile stâncoase.

 Aceste activităţi sunt contrare statutului de arie protejată și trebuie curmate neîntârziat, altfel riscăm a pierde definitiv peisajul și speciile rare din Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, dar și din alte arii naturale protejate de stat.

Potrivit art. 37, alin. (1) din Constituție garantează că fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive iar art. 59 din Constituție stabilește obligația fiecărui cetățean de a proteja mediul înconjurător, conserva și ocroti monumentele istorice și culturale.

La fel, art. 98 din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538 din 25.02.1998, prevede sancționarea persoanelor pentru folosirea ariilor naturale protejate în alte scopuri decât în cele prevăzute de lege, deteriorarea sau distrugerea ariilor naturale protejate, precum și organizarea și desfășurarea neautorizată de activități economice, de turism și agrement.

Respectiv, persoanele fizice și juridice sunt obligate să repare daunele și prejudiciile produse prin încălcarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător în modul şi mărimile stabilite de legislație.

De menționat că pe teritoriul Parcului Național și Rezervației pot fi găsite specii vegetale rare pe plan regional şi european, multe plante de aici figurând în Cartea Roşie a Republicii Moldova, listele roşii ale ţărilor limitrofe (România şi Ucraina) şi în Lista Roşie a Europei. De asemenea, se găsesc specii de reptile și amfibieni în pericol de dispariție.

 Complexul Orheiul Vechi reprezintă o rezervaţie istorico-culturală şi naturală, pe o suprafaţă de 6923,0 ha (4472 ha – zona de protecţie şi 2451 – zona tampon), cuprinde în totalitate teritoriul comunei Trebujeni, inclusiv satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, ariile naturale protejate „Trebujeni” şi „Jeloboc-Furceni”, masivele păduroase „Pădurea Ţiganca”, „Pădurea Bacota”, defileul râului Răut cu defileurile adiacente, complexele istorico-arheologice din zonă etc.

În context, în temeiul art. 98 din Legea 1538/1998 și art. 89, 91 al Legii nr. 1515/1993, semnatarii solicită Guvernului și tuturor autorităților responsabile:

  1. stoparea imediată a activităților „motorizate” de divertisment cu factor distructiv asupra stâncilor, florei și faunei din arealul rezervației protejate și calcularea prejudiciului cauzat mediului.
  2. de asemenea, atragem atenția reprezentanților mass-media de a nu promova prin TV și alte materiale media, agenții economici care, prin activitățile lor, își bat joc de patrimoniul natural și pun în pericol de distrugere totală a rezervațiilor peisagistice, care  sunt mândria R. Moldova.

Semnatari: 97 de organizații membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic

Alte organizații semnatare ale Declarației: Asociația Obștească Agenţia pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) „Habitat”, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, Asociația Obștească „Calitatea Mediului”, Asociația Psihologilor Tighina,  AO „Speranța”, Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii. 

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!