fbpx

Cultivarea organismelor modificate genetic va putea fi restricționată sau interzisă în Moldova. Proiectul, votat în prima lectură

Susține Ecopresa, distribuie!

Cultivarea organismelor modificate genetic va putea fi restricționată sau interzisă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel prevede Legea privind reglementarea și controlul organismelor modificate genetic (OMG), votată în prima lectură în Parlament. Documentul a fost susținut cu votul a 54 de deputați. 

Documentul stabilește măsurile de precauție în vederea prevenirii, supravegherii și detectării practicilor de utilizare a organismelor modificate genetic, ceea ce, potrivit autorilor, va permite asigurarea protecției sănătății oamenilor și a mediului. Odată cu intrarea în vigoare a acestui proiect de lege, va exista posibilitatea de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetice pe teritoriul Republicii Moldova sau în anumite zone.

Pe lângă cadrul legislativ necesar desfășurării activităților de obținere, testare, comercializare, import și export a OMG, documentul stabilește competențele Comisiei Naționale pentru Securitatea Biologică, dar și competența Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în ceea ce privește inspecțiile și măsurile de control adecvate pentru introducerea și plasarea pe piață a OMG. Un rol important îi revine și Agenției de Mediu, care va elibera autorizațiile, va monitoriza și va raporta circularea acestor produse.

În document se stipulează că este interzisă diseminarea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic, inclusiv în scop de cercetare-dezvoltare sau în orice alte scopuri decât plasarea pe piață, în lipsa autorizației emise de Agenția de Mediu. Totodată, este interzisă plasarea pe piață a unui OMG ca produs în sine sau parte componentă a unui produs, fără autorizaţie emisă de Agenția de Mediu.

Documentul interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic în ariile naturale protejate de stat. De asemenea, cultivarea plantelor superioare modificate genetic este interzisă, cu excepție în scop de cercetare ştiinţifică realizată în condiţii de izolare care să excludă posibilitatea de polenizare cu specii înrudite.

„Organisme modificate genetic sau transgenic” este termenul folosit pentru a defini transferul de gene de la alte specii de plante, animale, bacterii, virusuri sau chiar umane pentru a-i conferi anumite proprietăți noi. Populația este reticentă la organismele modificate genetic, de aceea, regulamentele UE impun condiții stricte de etichetare, în mod special, pentru alimente.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu