fbpx

Cerere de ofertă pentru furnizarea de servicii expert materiale on-line

 Cerere de ofertă pentru furnizarea de servicii expert materiale on-line
Susține Ecopresa, distribuie!

AO Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova invită potențialii ofertanți să depună o ofertă pentru furnizarea serviciilor în conformitate cerințele prevăzute în prezenta Cerere de Ofertă. Apelul este organizat în cadrul proiectului  „Implicare, Interacţiune, Cooperare întru identificarea de soluții locale pentru probleme globale”, livrat de AJMTEM, cu suportul Programului de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu.

Descriere generală:

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova (AJMTEM) este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică, creată de jurnalişti, iar aria de activitate cuprinde întreg teritoriul R. Moldova. AJMTEM întruneşte jurnalişti de mediu din R. Moldova, care, prin organele de presă pe care le reprezintă, se implică în informarea şi conştientizarea ecologică a populaţiei; iniţiază şi desfăşoară campanii în mass-media pentru salvarea monumentelor naturale, protejarea şi extinderea ariilor protejate etc.; colaborează şi cooperează cu diverse ONG-uri din R. Moldova şi de peste hotare. Detalii despre activitatea AJMTEM găsiți pe pagina www.ecopresa.md, precum și pe pagina AJMTEM pe Facebook.

Responsabilități:

– Scrierea și livrarea materialelor de vizibilitate despre beneficiarii SGP Moldova pe site-ul ecopresa.md, informații despre ONG-uri de mediu, inițiative ecologice

– Promovarea evenimentelor organizate de beneficiarii SGP

– Identificarea subiectelor pentru scrierea istoriilor de succes

– Elaborarea şi prezentarea conceptului istoriilor, identificarea protagoniștilor

– Redactarea istoriilor de succes, la solicitarea echipei de proiect

– Lucrul în echipă, coordonarea materialelor cu responsabilii de proiect.

Toate activitățile vor fi realizare cu periodicitate săptămânală sau mai frecvent, în funcție de evenimente. Durata contractului – 20 luni.

Criterii de selectare:

  • Expert sau companie cu experiență în prestarea serviciilor similare, jurnalism și alte domenii relevante;
  • Experiență în promovare media și elaborare istorii de succes.

Persoanele interesate vor depune următoarele documente:

  • Scrisoare de intenție;
  • Oferta financiară pentru serviciile prestate, în dolari SUA, la cota TVA zero.

Dosarul va fi expediat până la 9 septembrie 2016 la adresa de email ajmtem@gmail.com sau liliacurchi@gmail.com

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!