fbpx

Zece recomandări pentru gestionarea deșeurilor medicale generate de coronavirus

 Zece recomandări pentru gestionarea deșeurilor medicale generate de coronavirus

Imagine simbol: infomediu.ro

Susține Ecopresa, distribuie!

În contextul pandemiei de coronavirus și a situației din țară, expertele Rodica Iordanov și Irina Punga, din cadrul Asociației „EcoContact”, vin cu câteva recomandări privind managementul deșeurilor medicale generate de COVID – 19.

Într-un studiu, expertele susțin că declanșarea epidemiei de Covid-19 pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă un risc enorm pentru sănătatea publică, economia țării, precum și a mediului.

Potrivit lor, îngrijorările cresc atât în privința deșeurilor medicale periculoase generate în unitățile medico-sanitare, cât și în privința deșeurilor menajere, deoarece mulți oameni se îmbolnăvesc cu Covid-19 acasă și aruncă gunoiul în locurile obișnuite, iar coronavirusul este capabil să supraviețuiască pe diferite suprafețe timp de câteva zile. Prin urmare, deșeurile medicale, cum ar fi măștile contaminate, mănușile, medicamentele folosite sau expirate și alte obiecte riscă a fi ușor amestecate cu resturile menajere. În asemenea condiții, toate deșeurile trebui tratate ca deșeuri periculoase și eliminate separat.

Pentru a garanta managementul efectiv al deșeurilor generate de Covid-19, este necesar să se respecte un spectru larg de reguli, fapt pentru expertele înaintează următoarele recomandări:

a. Localitățile (și blocurile de locuit) care se află în carantină trebuie să aprobe și reguli de colectare separată, transportare și depozitare temporară a deșeurilor;
b. în cazul în care se stabilește o zonă de carantină, deșeurile generate în zona de carantină trebuie gestionate ca și deșeuri medicale;
c. deșeurile medicale infecțioase și alte deșeuri medicale generate în procesul de prevenire și control al Covid- 19 trebuie să fie clasificate și separate pentru ulterioara gestionare până la lichidarea definitivă. Frecvența de colectare a deșeurilor medicale poate fi mărită în mod corespunzător;
d. unitățile de colectare, depozitare, transfer și eliminare de urgență să gestioneze și să elimine în mod corespunzător deșeurile medicale sub îndrumarea autorităților locale și a autorităților de resort din domeniul protecției mediului și sănătății publice;
e. procesul de eliminare trebuie să fie operat în strictă conformitate cu specificațiile tehnice relevante pentru eliminarea deșeurilor medicale pentru a asigura prevenirea infecțiilor cu Covid -19 și a poluării mediului;
f. operatorii economici autorizați pentru tratarea/eliminarea deșeurilor medicale periculoase trebuie să asigure rezerve materiale relevante, inclusiv echipamente individuale de protecție, cum ar fi îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție, măști, cizme de protecție, mănuși duble, facilități de măsurare a temperaturii, medicamente și ustensile de dezinfecție, materiale de ambalare pentru deșeuri medicale, echipamente de colectare și curățare de urgență în caz de necesitate.
g. instruirea personalului în conformitate cu cerințele legislației relevante, regulamentele, standardele și specificațiile medicale de gestionare a deșeurilor;
h. instituțiile responsabile de eliminarea deșeurilor medicale trebuie să acorde prioritate colectării și eliminării deșeurilor medicale generate de pacienții cu Covid-19;
i. deșeurile medicale periculoase, patologice și infecțioase trebuie ambalate în conformitate cu standardul acceptat pentru ambalaje, containere și simboluri de avertizare specifice deșeurilor medicale;
j. autoritățile de protecție a mediului trebuie să efectueze monitorizarea componentelor de mediu în zonele epidemice, iar organele de control să efectueze acțiuni de verificare privind modul de gestionarea a deșeurilor medicale.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!