fbpx

„Participă – Promovează – Acționează pentru un mediu sănătos și protejat”. Ce subiecte vor fi abordate la Forumul ONG-urilor de mediu?

 „Participă – Promovează – Acționează pentru un mediu sănătos și protejat”. Ce subiecte vor fi abordate la Forumul ONG-urilor de mediu?

Sursa foto: Facebook/Forumul ONG-urilor de mediu-2023

Susține Ecopresa, distribuie!

Peste 100 de reprezentanți ai societății civile din domeniul mediului, oficiali de stat, precum și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare se vor întruni la Chișinău în perioada 16-17 martie, în cadrul Forumului ONG-urilor de mediu, ediția 2023. Genericul actualei ediții este „Participă – Promovează – Acționează pentru un mediu sănătos și protejat”. 

Evenimentul își propune să intensifice cooperarea în sectorul asociativ, pentru a proteja mediul și pentru a promova drepturile de mediu. „Totodată, forumul reprezintă o platformă de comunicare și schimb de experiențe pentru reprezentanții societății civile, autoritățile publice centrale și locale, donatori, alte structuri interesate să contribuie la asigurarea unui mediu neprimejdios și la folosirea rațională a resurselor naturale”, a precizat Tatiana Gumene, specialist PR și comunicare de la Asociația Obștească „EcoContact”, fiind solicitată de ecopresa.md.

Astfel, pe parcursul a două zile, în cadrul a nouă ateliere de discuții, vor fi abordate următoarele tematici: Managementul integrat al resurselor de apă; Promovarea, protecția și conservarea biodiversității și a ariilor protejate; Rolul ONG-urilor în trecerea la principiile economiei verzi; Convenția Aarhus și respectarea drepturilor omului la un mediu sănătos; Gestionarea deșeurilor; Eficiența energetică; Schimbările climatice și reducerea riscurilor de dezastre; Comunicare și informare de mediu; Plantări forestiere comunitare prin valorificarea terenurilor degradate. Aceste subiecte au fost reiterate de reprezentanții ONG-urilor de mediu ca fiind importante de abordat în cadrul atelierelor.

Forumul ONG-urilor de mediu se desfășoară o dată la doi ani. Evenimentul este organizat de Asociația Obștească „EcoContact” începând cu anul 2012, anterior fiind organizat de ONG „REC Moldova”.

1

2

3

4

5

Vladimir Ursu

7

8

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Daniela Morari