fbpx

STUDIU. Numărul zilelor însorite este în creștere în Republica Moldova

 STUDIU. Numărul zilelor însorite este în creștere în Republica Moldova

Sursa foto: supermamica.ro

Susține Ecopresa, distribuie!

Numărul zilelor însorite în Republica Moldova este în creștere în ultimii 20 de ani. Totodată, este în creștere și radiația solară directă și globală, arată un studiu efectuat recent de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Conform studiului, numărul de zile însorite a crescut atât în perioada caldă a anului, cât și în perioada rece.

Studiul „Evaluarea resurselor climatice solare pe teritoriul Republicii Moldova prin prisma schimbărilor climatice” a fost efectuat în contextul schimbărilor climatice la nivel global, având în vedere creștere semnificativă a producției de energie electrică cu emisii reduse de carbon.

Principalele concluzii ale autorilor studiului arată că tendința de creștere a radiației solare (directe și globale), care se manifestă începând cu anii 80 din sec. XX și până în prezent amplifică schimbările climatice din aria studiată. Astfel, diferența dintre valorile medii anuale a radiației globale din perioada 1991-2020 cu cele din 1971- 2000 a crescut cu 131 MJ/m² (3,1%), iar pentru perioada caldă și rece a anului – respectiv cu 95 (3,3%) și 36 (2,5%) MJ/m²;

De asemenea, s-a constatat că durata medie anuală a strălucirii soarelui este în creștere pentru toate perioadele analizate. Îndeosebi, crește durata mai mult în nordul țării, unde diferența dintre anii 1961- 1990 și 1991-2020 constituie 196 ore.

Totodată, numărul de zile mediu fără soare este în scădere în aspect anual și în perioada rece a anului. La stația meteorologică Briceni, în prezent, anual sunt în mediu cu 5 zile fără soare mai puțin decât în perioada 1961-1990; la Cahul – cu 8 zile. În perioada rece a anului această deosebire este de 5 la Briceni și 6 zile la Cahul.

Amplificarea schimbărilor climatice începând cu anii 80 ai secolului trecut se exprimă prin creșterea cantității radiației solare directe și globale, însoțită de creșterea duratei strălucirii soarelui, creșterea duratei strălucirii soarelui într-o zi cu soare și micșorarea numărului de zile fără soare. Aceste tendințe favorizează potențialul helioenergetic contemporan al Republicii Moldova.

Resursele regenerabile de energie: eoliană, solară, hidroelectrică, geotermală, biomasa şi biocombustibilii constituie alternativă la combustibilii fosili, astfel, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversitatea ofertei de energie şi la reducerea dependenţei faţă de piețele volatile şi incerte de petrol şi gaze. Radiaţia solară este una dintre principalele surse de energie solară, folosirea căreia nu este asociată cu impact negativ asupra mediului.

Resursele climatice solare ale Republicii Moldova prezintă un deosebit interes pentru producătorii de energie în baza valorificării potențialului existent. Studiul reprezintă o analiză a principalilor indicatori specializați a resurselor climatice helioenergetice – radiația solară (globală și directă), durata strălucirii soarelui, numărul de zile fără soare.

Evaluarea resurselor climatice solare s-a realizat în aspect spațio-temporar pentru diferite intervale de timp, în scopul evidențierii dinamicii modificării lor. Rezultatele obținute sunt utile pentru producătorii energiei electrice, pentru aplicarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice, pentru elaborarea programelor de mediu și proiectelor de investiții, mediul academic, instituțiile universitare.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu