fbpx

Reabilitarea zonelor verzi sau aplicații IT pentru energie regenerabilă. Primăria Chișinău alocă 3 mln. lei pentru proiecte de interes local

Susține Ecopresa, distribuie!

Locuitorii din Chișinău care vor să îmbunătățească viața din oraș și au o idee în acest sens sunt invitați să trimită propunerile și să decidă prin vot proiectele care urmează a fi finanțate și implementate prin intermediul Programului Buget Civil, stabilind astfel prioritățile de investiții pe sectoare. Pentru ediția din 2022, primăria Chișinău a alocat trei milioane de lei pentru Bugetarea Participativă.

Obiectivul programului este axat pe creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare a orașului, asigurarea transparenței, iniţierea și stimularea democrației participative.

Proiectele înaintate de cetățeni vor fi clasificate în două categorii: mari, în valoare de 100-300 mii lei şi mici, sumă cărora va fi cuprinsă între 50-100 mii lei. Ulterior acestea urmează a fi validate de către municipalitate și, pentru a fi implementate, supuse procesului de vot.

Autoritățile anunță că vor fi finanțate proiectele care se aliniază cu prioritățile Programului privind Bugetarea Participativă:
– Infrastructură urbană: amenajarea, reabilitarea spaţiilor publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi, etc.
– Mobilitate urbană: accesibilitate, siguranţa circulaţiei rutiere, etc.
– Infrastructură culturală şi socială: valorizarea patrimoniului arhitectural şi cultural, Street – art., proiecte destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, turism, etc.
– Smart city, green cities: aplicarea TIC pentru ameliorarea serviciilor prestate de Primăria municipiului Chişinău, inovaţii și cercetare, eficiență energetică, aplicaţii IT pentru energie regenerabilă, pilotarea managementului inteligent al energiei, adaptarea la schimbările climatice, etc.
– Democraţie locală: implicarea locuitorilor municipiului Chişinău în procesul decizional local.
– Educaţie, tineret şi sport.
– Diseminarea, monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Criteriile de eligibilitate ale proiectelor propuse
– Să corespundă unui obiectiv de interes general.
– Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
– Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
– Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor)
– Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi.
– Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

La Program pot participa cetățenii orașului, atât persoane fizice cât și juridice, în mod individual sau în echipe. De menționat că, fiecare persoană/echipă va putea formula una sau maxim două propuneri. Un criteriu important este asigurarea co-finanțării, astfel pentru inițiativele depuse de persoanele fizice, cofinanțarea va fi de la – 1%, iar pentru persoanele juridice – 20%.

Formularul de aplicare ( pe care îl găsiți aici) urmează a fi transmis prin e-mail la adresa: bugetcivil@pmc.md, până la data de: 28 februarie, cu indicarea liniei de subiect „Proiect Buget Civil”.

Dacă aveți careva întrebări cu privire la procesul de aplicare la Programul privind Bugetul Civil al municipiului Chișinău puteți expedia un e-mail la adresa: bugetcivil@pmc.md până la data expirării termenului limită și să indicați în linia de subiect: „Proiect Buget Civil”. Telefon de contact: 022-20-17-08.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!