fbpx

Primăriile și antreprenorii pot câștiga până la 3000 de dolari pentru reabilitarea sau crearea fâșiilor forestiere

 Primăriile și antreprenorii pot câștiga până la 3000 de dolari pentru reabilitarea sau crearea fâșiilor forestiere

O fâșie riverană de protecție a fost plantată la Orheiul Vechi, de-a lungul râului Răut

Susține Ecopresa, distribuie!

Primăriile și antreprenorii care dețin sau vor să-și înființeze perdele de protecție a culturilor agricole sau riverane pot obține până la 3000 de dolari în cadrul proiectului de rezilienţă rurală.

În cadrul proiectului, sunt acordate următoarele granturi de finanțare:

a) Pentru lucrări de reabilitare a perdelelor existente de protecţie, suma grantului va fi de până la 1300 dolari SUA/ha, unde suprafaţa propusă spre reabilitare nu va depăşi 10 ha pentru un beneficiar.

b) Pentru înfiinţarea noilor perdele de protecție, suma grantului va fi de până la 3000 dolari SUA/ha. Suprafața maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăşi 10 ha.

Beneficiarii eligibili

Granturile sunt disponibile atât pentru reabilitarea, cât și pentru înființarea perdelelor de protecție.

Beneficiari ai granturilor mici pentru reabilitarea și înființarea perdelelor de protecție pot fi Autorităţile Publice Locale (APL) sau entităţile/întreprinderile private din zonele controlate de autorităţile din Republicii Moldova, care dețin în proprietate perdele de protecție ce necesită măsuri de reabilitare sau care intenționează înființarea noilor plantații de perdele de protecție.

În cazul în care localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte.

Întreprinderile agricole înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală, la fel sunt eligibile pentru finanţare la această categorie de grant.

Sunt eligibile pentru finanţare şi instituţiile publice sau de stat, inclusiv cele amplasate în Chișinău sau Bălţi, cum ar fi institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, stațiunile tehnice și didactice de cercetări, care aparţin totalmente statului, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari
a) Pentru primării (APL):

– Să fie amplasate şi să desfăşoare activitate în zona rurală, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
– Să dețină în proprietate perdele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să dețină terenuri pe care se intenționează să se înființeze altele noi. Reabilitarea perdelelor de protecție nu înseamnă lucrări de îngrijire curentă a plantațiilor abandonate.
– Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a perdelelor de protecție;
– Să prezinte o declaraţie privind luarea la balanţă a investițiilor efectuate și angajamentul de îngrijire a perdelelor de protecţie reabilitate sau înfiinţate, pentru o perioadă de cel puţin 3, cu şi alocarea resurselor financiare necesare în acest scop.

În cazul, când localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte.
Să dețină Proiect de execuție (PE), elaborat de o instituție abilitată în acest sens, selectată de UCIP-IFAD, cu includerea costurilor pentru lucrările de reabilitare/înființare a perdelelor de protecţie (PE se elaborează după depunerea cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD).

b) Pentru întreprinderile agricole:

– Să fie unităţi economice, sau persoane fizice (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi individuale), care posedă certificat de înregistrare, dețin o activitate agricolă în zona rurală a Republicii Moldova. Sunt eligibile pentru finanţare şi entităţile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitate în zonele rurale.
– Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agricole, instituţiile tehnico-didactice de cercetare care aparţin totalmente statului, sunt entităţi legale, deţin certificate de înregistrare a instituţiei, inclusiv cele amplasate în Chișinău și Bălți, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.
– Să dețină în proprietate perdele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să intenționeze să înființeze altele noi;
– Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al serviciilor de reabilitare/ înființare a perdelelor de protecție;
– Să prezinte o declaraţie privind luarea la balanţă a investițiilor efectuate și angajamentul de îngrijire a perdelelor de protecţie reabilitate sau înfiinţate, pentru o perioadă de cel puţin 3, cu şi alocarea resurselor financiare necesare în acest scop
– Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendează (contracte de arendă înregistrate la oficiul cadastral teritorial pe un termen de cel puțin 25 ani) perdelele de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau terenuri pe care intenționează să înființeze perdele de protecție noi;
– Să dețină Proiect de execuție (RE) avizat de o instituţie abilitată în acest sens, selectată de UCIP-IFAD cu includerea costurilor pentru lucrările de reabilitare/înființare (PE se elaborează după depunerea cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD).

Tipul de investiţii eligibile

Perdelele de protecţie reprezintă o plantaţie, care de regulă este alcătuită din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști plantaţi în aşa fel încât să ofere adăpost împotriva vântului şi să protejeze solul de eroziune. Fâşiile de protecţie pot îmbunătăţi microclima în zona protejată prin diminuarea evaporării umidităţii din sol şi plante şi pot oferi un şir de alte produse utile cum ar fi lemne de foc, fructe, furaje, fibre și mulci vegetali.

UCIP-IFADva acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru următoarele tipuri de activităţi:

a. Perdele de protecție
b. Fâșii riverane de protecție a apelor
c. Plantații agrosilvice

Metodele de plată/rambursarea cheltuielilor
În cadrul activităţilor de reabilitare/înfiinţare a fâșiilor de protecţie, UCIP-IFAD oferă două tipuri de finanţare:

1) rambursarea cheltuielilor post-investiţie

2) pre-investiţii la efectuarea lucrărilor contractate de UCIP-IFAD

Procedura de aplicare la concurs
Proiectul de Reziliență Rurală va fi implementat în perioada anilor 2018-2023.

Cererile de finanțare vor fi primite pe întreg parcursul anului în baza principiului „primul venit –primul servit”. Documentele pentru participare, dar și alte detalii le găsici AICI.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!