fbpx

Ministerul Mediului a început elaborarea Strategiei de mediu pentru următorii zece ani

 Ministerul Mediului a început elaborarea Strategiei de mediu pentru următorii zece ani

Imagine simbol

Susține Ecopresa, distribuie!

Ministerul Mediului anunță că a inițiat elaborarea Strategiei de mediu până în anul 2033. Acesta va fi documentul de politici-cadru pentru domeniul protecției mediului care va include obiectivele și prioritățile naționale pentru următorii zece ani în mai multe subdomenii.

În special, proiectul se va referi la bună guvernanță de mediu, prevenirea poluării mediului, protecția aerului atmosferic, gestionarea durabilă și protecția resurselor de apă, a resurselor de sol, a resurselor minerale utile, a biodiversității și ecosistemelor naturale (păduri, zone umede, arii naturale protejate de stat etc.). De asemenea, proiectul va face referiri și la gestionarea integrată a deșeurilor și substanțelor chimice, la biosecuritatea, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Strategia va sta la baza dezvoltării programelor și planurilor de acțiuni pentru subdomeniile menționate, care urmează a fi implementate în scopul asigurării obiectivelor acesteia și garantării unui nivel înalt de protecție a mediului, a sănătății umane și o ameliorare a calității vieții și a mediului înconjurător în Republica Moldova.

Doritorii de a participa cu propuneri și recomandări pot trimite mesajele lor privind proiectul Strategia de mediu până în anul 2033 la adresa de email: maria.nagornii@mediu.gov.md sau pe suport de hârtie pe adresa Ministerului Mediului: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162.

Data limită de expediere a opiniilor este 30 septembrie.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu