fbpx

La Chișinău a început curățenia generală de primăvară

 La Chișinău a început curățenia generală de primăvară
Susține Ecopresa, distribuie!

Până pe 17 aprilie în Chișinău se va desfășuraă campania municipală de curățenie generală de primăvară. În cadrul acesteia, vor fi salubrizate teritoriilor de uz comun, a trotuarelor, a staţiilor de aşteptare a transportului public, a platformelor de colectare a deşeurilor menajere, dar şi curăţarea pilonilor şi a pereţilor unde au fost plasate, neautorizat, anunţuri publicitare.

De asemenea, Regia locativ-comunală va monitoriza lucrările de salubrizare şi amenajare a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, inclusiv a locurilor de joacă pentru copii şi a terenurilor de sport.

În acelaşi timp, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie va asigura salubrizarea străzilor şi a pasajelor subterane, dar şi spălarea şi vopsirea balustradelor podurilor şi a parapetelor de protecţie de pe străzi. Tot în această perioadă vor fi salubrizate şi amenajate curţile şi terenurile aferente grădiniţelor, şcolilor şi instituţiilor medicale din municipiu.

Preturile de sector vor lichida gunoiştile neautorizate şi vor curăţa albiile bazinelor acvatice şi a râuleţelor din municipiu, inclusiv râuleţele Durleşti, Valea Gâştei, Holbacica, Ţiganca, Malina Mică, Valea Trandafirilor, Ciocana şi Munceşti.

Tot preturile de sector au fost responsabilizate pentru identificarea unităților de transport abandonate de mai mult timp pe teritoriul orașului: pe străzi, în parcuri, scuaruri etc., precum și pentru aplicarea măsurilor de rigoare posesorilor de autovehicule parcate în preajma platformelor de colectare a deșeurilor menajere, în comun cu Direcția de poliție a municipiului Chișinău.

Responsabilii din cadrul ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” vor efectua lucrări de curăţenie generală în parcuri, scuaruri, alei şi spaţiile verzi din Chişinău şi vor repara mobilierul urban. De asemenea, vor fi tăiați arborii avariaţi de pe domeniul public şi vor fi sădiți copaci în locurile în care lipsesc.

Agenții constatatori din cadrul Direcției generale locativ-comunale și efectua acțiuni de verificare a stării sanitare și vor întocmi, după caz, procese verbale cu privire la contravenție, în baza art. 154, art. 180 alin. 4 și art. 181 din Codul Contravențional al Republicii Moldova, pentru neasigurarea curățeniei și încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor de către asociațiile de locatari, agenții economici organizațiile, proprietarii caselor particulare, care vor înainta procese verbale întocmite spre examinare comisiilor administrative din cadrul Preturilor de sector.

De cealaltă parte, Direcția de poliție a municipiului Chișinău va asigura implicarea colaboratorilor de poliție la acțiuni de amendare a persoanelor fizice și juridice pentru neasigurarea curățeniei terenurilor aferente imobilelor proprietate privată, în conformitate cu art. 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!