fbpx

Guvernul a aprobat Strategia Securității Alimentare pentru anii 2023-2030

 Guvernul a aprobat Strategia Securității Alimentare pentru anii 2023-2030

Imagine simbol: realitateadealba.net

Susține Ecopresa, distribuie!

Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia Securității Alimentare a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030. Potrivit autorilor, documentul are drept scop asigurarea accesului fizic și economic al cetățenilor la alimente suficiente, sigure și nutritive, necesare pentru satisfacerea nevoilor și preferințelor alimentare, în vederea menținerii unui mod de viață activ și sănătos. În acest document, Guvernul a trasat mai multe acțiuni pe care intenționează să le întreprindă pentru a preveni insecuritatea alimentară.

Conform Strategiei, sporirea securității alimentare va fi asigurată prin crearea premiselor de dezvoltare a unui sistem alimentar, de aprovizionare și de protecție socială eficientă și rezilientă la situații de urgență și crize. Astfel, în următorii opt ani, eforturile Guvernului vor fi îndreptate spre dezvoltarea unor sisteme alimentare sustenabile și de management al riscurilor în contextul situațiilor de criză la nivel național și internațional. Totodată, va fi pus accentul pe protecția și îmbunătățirea calității vieții grupurilor defavorizate, pe sporirea competitivității produselor agricole, facilitarea comerțului internațional, dezvoltarea ramurilor conexe de produse agroalimentare și pe consolidarea calității și siguranței alimentelor.

Documentul relevă faptul că în Republica Moldova securitatea alimentară prevede asigurarea suficientă cu produse alimentare, prin creșterea ofertei interne și substituirea importurilor.

62% din întregul volum de producție agricolă în Moldova este asigurat de fermierii mici și fermele de familie

Potrivit unui studiu realizat în anul 2019 de către Organizația pentru Alimentație și Agricultură, fermierii mici și fermele de familie din Moldova generează peste 62% din întregul volum de producție agricolă pe țară, astfel contribuind substanțial la întreaga producție de alimente și la securitatea alimentară din Republica Moldova. „Astfel, un alt obiectiv al Guvernului pentru următorii ani este sporirea producerii în sectorul agroalimentar prin creșterea productivității”, se spune în document.

Datele FAO mai arată că numărul populației afectate de insecuritate alimentară moderată sau severă în Republica Moldova s-a majorat în perioada 2018-2020 cu circa 300 de mii de oameni comparativ cu perioada 2014-2016. Astfel, pe plan local, cca 27,2% din populație este afectată de un nivel moderat sau sever al insecurității alimentare (comparativ cu 19,3% în perioada 2014-2016), din care 4,5% din populație este afectată de un nivel sever al insecurității alimentare (comparativ cu 1,6% în perioada 2014-2016.

Finanțarea Strategiei Securității Alimentare a Republicii Moldova

Pentru finanțarea implementării Strategiei din bugetul de stat vor fi utilizate atât mijloacele financiare alocate prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDARM), cât și cele prevăzute pentru finanțarea programului sectorial, ale cărui acțiuni sau măsuri sunt relaționate cu cele încorporate în planul de acțiuni de implementare a Strategiei. Suplimentar acestor mijloace financiare, prin intermediul platformei donatorilor externi, Guvernul și Ministerul Agriculturii vor asigura atragerea de surse investiționale, inclusiv cu titlu de grant, pentru implementarea proiectelor macroeconomice.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu