Titlul proiectului: Implicare, interacţiune, cooperare întru identificarea de soluţii locale
pentru probleme globale
Obiectivul primar: creșterea gradului de conștientizare privind importanța protecției mediului și dezvoltarea capacităților ONG-urilor

Fişă de proiect AJMTEM-GEF SGP

DISTRIBUIȚI